Anasayfa / Güzel Sözler / Özlü Sözler

Özlü Sözler

ozlu-sozlerPaul’ün maaşını ödemek için Peter’i soyan bir hükümet, Paul’ün desteğini her zaman arkasında hissedecektir. – George Bernard Shaw

Daha çok hapishaneye değil, daha az yasaya ihtiyacımız var. – James Bovard

Büyük hükümet planlarından bir diğeri de savaşlardır. – Joseph Sobran

Geçici güvenlikleri için temel özgürlüklerinden feragat edenler ne özgürlüğe, ne de güvenliğe sahip olabilirler – Benjamin Franklin

Yeryüzündeki kötülüklerin yeni yasalar aracılığıyla çözülebileceği inanışı, insanlığın kapıldığı en ciddi hezeyanlarından biridir – Thomas B. Reed (1886)

Eğer sorumsuz ve yanlış tercihler yapmakta özgür değilseniz, özgür değilsiniz demektir. – Jacob Hornberger (1995)

Hükümete güç ve para vermek, ergenliğe yeni girmiş bir oğlan çocuğun eline viski ve araba anahtarları vermeye benzer – P.J. O’Rourke

Hükümet yozlaştıkça daha çok yasa çıkartır.. – Tacitus

Yasama organı toplantı halinde iken hiç kimsenin hayatı, mülkü ve özgürlükleri güvence altında değildir – Mark Twain (1866)

Bir kişiye yapmak istemediği bir şeyi, sırf onun iyiliğine olduğuna inandığınız için zorla yaptırmaktan daha büyük kötülük olamaz.. – Robert Heinlein

Karşımızdaki gerçek büyük tehlike, işimize o anda öyle geldiği için özgürlüklerin azar azar yok edilmesidir. – Edmund Burke (1899)

Medeni bir toplum olmanın gerçek göstergesi, ikna etmenin zor kullanmaya galip gelmiş olmasıdır. – Mark Skousen

Zorbalığın kötülüğünü, ancak ona karşı direnenler bilir. – John Hay (1872)

Demokrasi, iki kurt ve bir koyunun öğlen yemeğinin ne olacağı konusunda oylama yapmalarından fazlası olmak zorunda. – James Bovard (1994)

İşler doğal seyrine bırakılırsa bireysel özgürlükler geriler ve hükümetler güç kazanır. – Thomas Jefferson

Korkaklar despotizmin sükunetini, özgürlüğün fırtınalı denizlerine tercih ederler. – Thomas Jefferson

Kendini özgür sanan köleler, en umutsuz biçimde köleleşmiş olanlardır. – Goethe

Eğer hükümetin çizmesi gırtlağınıza basmakta ise, bunun sol veya sağ çizme olması pek de fark etmez.. – Gary Lloyd

Her saygın insan, yönetimi altında yaşadığı hükümetten utanır. – H.L. Mencken

İnsanlığa hükmetme arzusu, hemen her zaman insanlığı kurtarma arzusu kılığına bürünür.. – H.L. Mencken

İnsanları faziletli ya da dindar kişiler haline getirmek veya aptalları kendi ahmaklıklarının sonuçlarından korumak hükümetlerin işi değildir. – Henry George

Erdem varsa yasalar gereksizdir. Erdem yoksa yasalar uygulanamaz olur. – Anonim

Özgürlüklerin savunusunda aşırılık bir zaaf değildir. Adalet arayışında ılımlılık da bir fazilet değildir. – Barry Goldwater (1964)

Özgürlük bir politik amacın vasıtası değildir. En değerli politik amacın ta kendisidir. Lord Acton

Vergilendirme hakkı, mahvetme hakkıdır – John Marshall

[Antik Yunan kültürü hakkında]: Onlar özgürlüklerden ziyade güvenlik peşindeydiler. Rahat bir hayat istediler ve sonunda hem güvenliklerini, hem konforlarını, hem de özgürlüklerini kaybettiler. – Edward Gibbon

Ahlaksızlık, insanın mutluluk arayışı içinde yaptığı hatalardır. Gerçek suçların aksine başkalarına zarar amacı taşımaz, kimsenin malına veya şahsına zarar vermez. – Lysander Spooner

Gücü elde etmek ve elde tutmak için onu aşkla istemek gerekir. Oysa güç istenci iyilikle değil, tam aksine, gurur, kurnazlık ve zalimlik gibi iyiliğin tam tersi karakter özellikleriyle ilişkilidir. – Leo Tolstoy

Suçsuz insanlar üzerinde hakimiyet kurmak mümkün değildir. Hükümetin tek gücü ise suçluları takip edip, onları cezalandırmaya yöneliktir. Eğer ortada yeterince suçlu yoksa, suçlular yaratılır. Bu amaçla yasalar hazırlanır ve o kadar çok şey suç olarak ilan edilir ki, masum insanların yasaları çiğnemeden yaşaması imkansız hale gelir.– Ayn Rand

A.B.D. kötü yazılmış ve tesadüfi olarak uygulanan yasaların ülkesidir. – Frank Zappa

Bu aralar A.B.D.’de tehlikeli vatandaş sayılmak için, ülkenin kurucularının özgürlük mücadelesi sırasında kullandığı ifadeleri tekrarlamak yeterli hale geldi. – Charles A. Beard

Koyunlardan oluşan bir halkın babası kurtlardan oluşan bir hükümettir. – Edward R. Murrow

Hükümetin yasal güçleri daima birilerine zarar verici niteliktedir. Oysa komşumun “yirmi tane Tanrı var”, ya da “hiç Tanrı yok” demesinin bana bir zararı yok. Komşum benim ne cebimden para çalar, ne de bacağımı kırar. – Thomas Jefferson (1781)

Tüm sapkınlıkların anası hükmetme arzusudur. – St. John Chrysostom

Eğer bir insanın özgürlükleri kötüye kullanabileceği gerekçesiyle kısıtlanabilecek ise adalet ve yargı sistemimiz ile devlet düzenimiz hayata kalabilir mi??. – Harlon Carter

Bir vatandaşı kendisinden korumak hükümetin ve yargı sisteminin sorumluluğunda değildir. – Justice Casey Percell

ABD anayasasını okuyan herkes onu yazanların hükümeti en kesin şekilde kısıtlamak arzusu içinde olduklarını anlar. Hükümet gücünü sınırlama amacıyla kullanılan “no” ve “not” sözcükleri anayasanın ilk 7 maddesinde 24 defa ve Haklar Bildirgesi kısmında da 22 defa daha kullanılmıştır. – Edmund A. Opitz

ABD hükümeti insanları suçlulardan korumak için kurulmuş, anayasası da hükümetten korumak için yazılmıştır. – Ayn Rand

Hayvan postu dolduran (tahnitçi) ile bir vergici arasındaki tek fark tahnitçinin deriyi soyduğunun üzerinde bırakmasıdır. – Mark Twain

Bu ülkenin esas ihtiyacı daha çok işsiz politikacı olmasıdır.– Edward Langley

Her bireyin kendisi ve emeklerinin meyvası ile (başka birilerinin haklarıyla çelişmemek kaydıyla) her ne isterse onu yapmaya doğal olarak hakkı olduğunu düşünüyorum.– Abraham Lincoln

Özgürlüklerin semeresini almak isteyenlerin onu desteklemenin yorgunluğuna da katlanmaları gerekir. – Thomas Paine

Özgürlük daima tehlikelidir ama sahip olduğumuz en güvenli şey de odur. –Harry Emerson Fosdick

En sakin ve iyi idare ülke egemenlerinin hükmetmekte en isteksiz oldukları devlet biçimidir. Yöneticilerin yönetmekte en ihtiraslı oldukları hükümet biçimi ise en kötüsü – Anonymous

Kötü yasaların iptal edilmesi işi iyi yasaların yürürlüğe sokulmasından çok daha önemlidir. – Calvin Coolidge

Bir insanı inanmadığı ve nefret ettiği fikirlerin yayılması için maddi katkı sağlamaya zorlamak haincedir, zalimcedir. – Thomas Jefferson

Hükümet hatalı iken haklı olmak çok tehlikelidir. – Voltaire

Özgürlük için verilen savaş hiçbir zaman tam kazanılmaz, çünkü özgürlüğümüzün bedeli kendimiz ve iktidar üzerinde sürekli tetikte olmaktır –Eleanor Roosevelt

Tanrı gençleri korusun, ulusal borçları onlar miras alacaklar.. – Herbert Hoover

Bana ya özgürlük ver ya da ölüm! – Patrick Henry https://www.asksozlerimiz.com/ozlu-sozler.html

Önce yahudiler için geldiler, yahudi olmadığım için hiçbişey yapmadım. Sonra sosyalistler için geldiler, sosyalist olmadığım için hiçbişey yapmadım. Sonra katolikler için geldiler, katolik olmadığım için hiçbişey yapmadım. En sonunda benim için geldiklerinde bana yardım edebilecek ortada hiçkimse kalmamıştı. – Pastor Father Niemoller (1946)

Hükümet en iyi haliyle zorunlu bir kötülüktür. Kötüsünde ise hiç hoşgörü olmaz.– Thomas Paine

İyi bir hükümet hiç olmamıştır ki. – Emma Goldman

Hükümet olmalı ama gözümüz atmaca gibi her an üzerinde olmalı – Millicent Fenwick (1983)

Faydasız yasalar gerekli olanları zayıflatır.– Montesquieu

Hayatta biraz şansa ve biraz hükümete gerek vardır. Ama bunlara sadece bir aptal güvenebilir. – P. J. O’Rourke

Hükümetler zamanında önünden çekilmeyi bildikleri hariç hiçbir girişimin ilerlemesine hiçbir şekilde fayda sağlamamışlardır. – Henry David Thoreau

Okuyucu, farzet ki aptalsın, ve farzet ki bir kongre üyesisin. Ama kendimi tekrarlamış oldum değil mi. – Mark Twain

Kongre hariç belirgin şekilde suçlu amerikan yerlisi sınıfı yoktur. – Mark Twain

Konuşmak ucuzdur – Kongre yaptığında hariç – Cullen Hightower

Meslek olarak politikayı seçip de dürüst kalamazsınız. – Ambrose Gwinett Bierce

[Siyasette] Makamlar burada da başka yerlerdeki kadar makbul yerlerdir, ve birisi ne zaman o makamlara göz koyar, daha o zaman onun ahlakında bir çürüme başlamıştır. – Thomas Jefferson (1799)

Bir hükümette rastlanabilecek en heyecan verici şey liyakattir. Çünkü o kadar az rastlanır ki. – Daniel Patrick Moynihan (1976)

Bir iktidarın en temel amacı hükümdarlık değil, savunmadır. – Joseph Sobran (1995)

Hükümetlerin bütçe yetersizlikleri hakkında nutuk atmaktan maksadı daha çok gelir elde etmek ve daha çok harcayabilmektir. – Allan H. Meltzer (1993)

Bir bireyin hayatını etkileyen önemli konulardaki kararlar başka birileri tarafından verilmekte ise o başka birinin bir kral, bir diktatör, ya da daha geniş anlamda toplum olması hiç farketmez. . – James Taggart (1992)

Hiçbir madde, hatta alkol toplumdaki ciddi rahatsızlıkların kaynağı değildir. Eğer sorunların kaynağını arayacaksak insanlara alkol, ya da uyuşturucu testi yapmak yerine onlardaki, aptallık, cahillik, ihtiras ve güç aşkını test etmeliyiz. P. J. O’Rourke (1992)

İktidar “işte size bu haftaki düşmanınız budur” der. . Bazı ahmak ahali de o düşman kimdir nerededir onu dahi bilemeden etmeden bu karara selam dururlar. – Charley Reese (1998)

Serbest pazar sisteminin büyük meziyeti insanların rengi nedir, dini nedir hiç ayırt etmeden, almak isteyebileceğiniz birşeyi üretebiliyor mu sadece ona bakmasıdır. Birbirinden nefret eden insanların birbiriyle ilgilenmesi ve birbirine yardım etmesi için keşfettiğimiz en etkili sistem odur. – Milton Friedman

En iyi iktidar sizi kendi halinize bırakmanın karşılığında istediği haracın bedelini en düşük tutandır. – Thomas Rudmose-Brown (1996)

Eğer şimdiki(serbest piyasa) sağlık sisteminin pahalı olduğunu düşünüyorsanız bir de hükümet sağlık hizmetlerini bedava yaptığındaki maliyeti görün. – P.J. O’Rourke (1993)

İktidarlar bir bebeğin beslenme kanalı gibidir. Giren tarafta mutlu bir iştahı vardır, çıkan tarafta ise hiçbir sorumluluğu bulunmaz. – Ronald Reagan

İktidarların halkın silahlanmasından korktuğu diğer ülke vatandaşlarının aksine amerikan vatandaşları silahlanma hak ve avantajına sahiptir. – James Madison

Haklar Bildirgesinin(ABD) tamamı çok genel anlamda insanın birey olarak sahip olması gereken haklara işaret eder. Bireyin devir ve temlik edilemeyen ve sonuç olarak hiçbir çoğunluk tarafından da mahrum bırakılamayacağı haklarından bazılarını tanımlar. – Albert Gallatin (1789)

Anayasa hiçbir zaman ABD halkının barışçı vatandaşlarının kendi silahlarına sahip olması ve elinde tutmasını engellemek üzere yorumlanamaz. –Samuel Adams

Özgürlüğü her zaman sevmem gerektiğini biliyorum, ama şimdilerde ona tapınmaya hazırım.– Alexis De Toqueville

İnsanların zihni üzerindeki her tür tahakküme karşı sonsuz bir nefret duyacağıma ve düşmanlık göstereceğime tanrı önünde yemin ettim. – Thomas Jefferson (1800)

Halen, daha fazla özgürlük ve demokrasi yönünde geri alınamaz bir eğilim bulunduğuna inanıyorum. Ama bu durum değişebilir.– Al Gore

Onbin tane kanun olduğunda kanunlara olan tüm saygı da tahrip edilmiş olur. – Winston Churchill

Zorbalık daima özgürlükten daha iyi organize edilmiştir.– Charles Peguy

Özgürlüğün kutsal ateşinin idamesi ve cumhuriyetçi iktidar modelinin kaderi adaletle ayni derinlikte ve ayni derecede riske edilerek bu tecrübe ABD halkının ellerine emanet edilmiştir. – George Washington

Kılıç kimseyi öldürmez, o sadece katilin elindeki bir alettir. – Lucius Annaeus Seneca, c. 4BC – 65AD.

O kişi ki kılıcı yoktur, bırak çaputunu satsın ve birşeyi satın alsın. –İncil, Luke 22:36.

Hindistan’daki ingiliz hükümranlığı döneminde işlenen pek çok günahların arasında tarih bütün bir ülkenin silahlardan mahrum edilmesini en karanlık günah olarak anacaktır. – Mahatma Gandhi, in Gandhi, An Autobiography, p. 446

Her nerede bir baba devlet iktidarı varsa orada devletin bir milli eğitim sistemi görülür. Görülmüştür ki zımni bir itaatkarlığın garanti edilebilmesi için en iyi yol tahakkümün daha kreş çağından iken başlatılmasıdır. – Benjamin Disraeli, 1874

Bu haklar ve özgürlükler hiçbir durumda Birleşmiş Milletler’in prensip ve amaçlarına aykırı şekilde kullanılamaz. – BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Madde 29(3).

Kapitalizmin içeridiği günah kutsamaların eşitsiz paylaştırılmasıdır. Sosyalizmin içerdiği kutsama ise sefaletin eşit paylaşımı.– Winston Churchill

Sadece bir tek temel insan hakkı vardır, o da canınız neyi nasıl yapmak istiyorsa onu öyle yapmak. Tabii bunun doğrudan getirdiği de sadece bir tek temel insan sorumluluğu bulunur. O da yaptığınızın sonuçlarına katlanmak. – P.J. O’Rourke (1993)

İktidarların ekonomik görüşü birkaç kısa cümlede özetlenebilir. Eğer hareket varsa vergilendir. Eğer hareket devam edebiliyorsa onu denetle, düzenle. Eğer hareket durursa o zaman mali destek ver. – Ronald Reagan (1986)

Kapitalizmi operasyonlarına sosyalizmi ümit ve emellerine göre, kapitalizmi eserleriyle, sosyalizmi edebiyatıyla yargılamamdan dolayı suçluyum. – Sidney Hook

Savaş bir devletin sağlığıdır. – Randolph Bourne (1917)

Dış yardım zengin ülkelerdeki fakir insanlardan fakir ülkelerdeki zengin insanlara yapılan bir servet transferi olarak tanımlanabilir. – Douglas Casey (1992)

Eğer iktidarın ülke içindeki işlere karışmasını istiyorsanız liberal, denizaşırı ülkelerin işlerine karışmasını istiyorsanız muhafazakarsınız. Eğer iktidarın içerde ve dışarda heryerere karışmasını istiyorsanız ılımlı sayılırsınız. İktidarın ne içte ne dışta hiçbişeye karışmamasını istiyorsanız o zaman aşırı uç sayılacaksınız. – Joseph Sobran (1995)

Genel olarak hükümet yönetme sanatının vatandaşların bir gurubundan alabildiğince çok parayı alıp diğerlerine vermek olduğu söylenebilir. – Voltaire (1764)

İnsan özgürlüklerinin ihlal edildiği tüm durumlarda ileri sürülen mazeret ihtiyaçların zorlamasıdır. Gereklilik hükümdarların savı, kölelerin ise inancı olur. – William Pitt (1783)

Alma ve satma işleri yasaların kontrolunda yapıldığında, ödenecek ilk para yasa yapıcılara olandır. – P.J. O’Rourke

Size tüm istediklerinizi verebilecek kadar büyük bir iktidar onun hepsini elinizden alıp götürecek kadar büyük olmalıdır. – Barry Goldwater (1964)

Ben espri yapmıyorum. Sadece iktidarı gözlemleyip gerçekleri size aktarıyorum. – Will Rogers

Hiçbirşey geçici hükümet programlarından daha fazla kalıcı değildir. – Milton Friedman

Siyasi hayatta temel amaç halkı panik içinde tutmak- böylece emniyetli bir yere doğru güdülmeyi iktidardan gürültülü bir şekilde talep etmelerini sağlamaktır- bunun için halkın sürekli ardarda sonu gelmeyen sayıda (hepsi de hayali) gulyabaniler tarafından tehdit edilmesi gerekir. – H.L. Mencken

Hakkında Ecka

İlginizi Çekebilir

Koyucu Sözler

Bu yazımızda koyucu sözler, koyucu mesajlar, koyucu laflar ve koyucu cümleler yer almaktadır. Sen beni …

3 yorumlar

  1. Çok güzel bence

  2. Beş para etmez sozleriniz sizin olsun. Bize secimlerimize saygili adam lazim . Secimle yani anlatabildimmi?

  3. abdullah aksu

    sizler kutu kutu pense oynarken bizler kutu kutu efes içiyorduk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.