Anasayfa / Güzel Sözler / Özlü Güzel Sözler

Özlü Güzel Sözler

guzel-ozlu-sozlerÖzgür bir toplumda iyi yönetişimin sadece iki kuralı bulunur. İşinize bakın.. Ellerinizi kendinize saklayın..– P.J. O’Rourke (1993)

İnsan ırkı politik bakımdan iki gruba ayrılır. İnsanların güdülmesini isteyenler, ve böyle bir arzusu olmayanlar. – Robert A. Heinlein

Sizin politikaya bir ilginiz yok ise bu, politika da sizinle ilgilenmeyecek demek değildir.– Pericles (430 BC)

Zorunlu devlet hayır kurumlarında bir erdem yoktur, bunların savunulması da hayırlı değildir. Hükümetin yardım programları bütçesini genişletmek istediği için kendisini duyarlı ve yardımsever olarak tanımlayan bir politikacı aslında sadece başkalarının parasıyla iyilik yapmayı denemeye istekli olduğunu söylemektedir. Parası başkasından olan yardımları yapmayı kim istemez?. Ama bir seçmen eğer bu tür programları desteklemekten gurur duyduğunu söylerse – belki başına silah tutulduğunda- o zaman kendi parasıyla iyilik yapmak durumunda olacaktır.– P.J. O’Rourke

İnsanları aptalca davranışlarının sonuçlarından korumanın nihai sonucu dünyayı aptallarla doldurmak olacaktır. – Herbert Spencer (1891)

Yasalar ne kadar çoksa adalet o kadar az olur – Marcus Tullius Ciceroca (42 BC)

İnsanların silahlanma hakkını korumaları için en güçlü neden, gerektiğinde iktidarın zorbalığına karşı bir son çare olarak kendilerini koruma ihtiyacıdır. – Thomas Jefferson

Özgürlük, eğer başkalarına vermeye razı değilseniz kendiniz de sahip olamayacağınız tek şeydir. – William Allen White

ABD’nin Avrupa’daki çekişmelerin içinde aktif bir şekilde yer almasınının gerekliliğini asla hiç düşünmedim. Onların politik alakaları bizimkinden tamamen farklıdır. Karşılıklı kıskançlıkları, güç dengeleri, karmaşık ititfakları ile, iktidar biçim ve prensipleri bize tamamen yabancıdır. Onlar sürekli savaş uluslarıdır. – Thomas Jefferson (1823)

Amerika diğer ülkelerdeki yok edilmesi gereken canavarları aramaya gitmez. Sadece herkesin özgürlük ve bağımsızlığı için iyi dileklerde bulunur. Kendi bayrağı dışındakilerin , hatta bağımsızlık isteyen diğerlerinin bayraklarına katıldığında özgürlüğün renklerini benimseyip, standartlarını gaspederek kendi kıskançlık ve ihtiraslarının, tamahkarlıklarının peşinde gidenlere ayırdetmesi mümkün olmayan bir şekilde bulaşmış olacağını gayet iyi bilir. – John Quincy Adams (1821)

Cezalandırma hırsı özgürlük için daima bir tehlike olmuştur. İnsanların en iyi yasaları bile esnetme, yanlış yorumlama ve yanlış uygulamasına yolaçar. Kendi özgürlüğünü güvence altına almak isteyen, düşmanını dahi zulümden korumalıdır; Çünkü eğer bu görevi ihlal ederse ucu kendine dokunacak bir teamül oluşturmuş olur. – Thomas Paine (1795)

Hükümet herkesin başkalarının sırtından geçinmeye çabaladığı bir büyük yalanı temsil eder. – Frederic Bastiat

Soru sizin memleketiniz için ne yapabileceğiniz değildir. Soru hükümetin size ne yaptığıdır.– Joseph Sobran (1990)

Tanrı özgürlüğü sadece onu çok seven, ve onu daima korumaya ve savunmaya hazır olanlara bahşeder. – Daniel Webster (1834)

Kaybedilen bir özgürlüğün mezar taşına yazılabilecek en acıklı söz eski sahiplerinin henüz vakit varken onu kurtarmak için hiçbir şey yapmamış olduklarıdır. – Justice George Sutherland (1938)

Büyük iktidarlara direnmenin çağı asla geçmeyecek. – Paul Gigot (1998)

Dünyada Amerika kadar mutlu olabilecek başka bir yer yoktur. Konumu kavga içindeki tüm dünyanın uzağında bulunduğundan onlarla sadece ticaret yapmanın ötesinde bir işi yoktur. – Thomas Paine (1776)

Bürokrasi Pigme’ler(küçük adamlar) tarafından çalıştırılan devasa bir mekanizmadır.– Honore de Balzac

Her kim yaşamayı ölüme, mutluluğu çile çekmeye, huzuru ızdıraplara tercih etmekte ise üretim araçlarındaki özel mülkiyeti hiç tavizsiz savunmalıdır. –Ludwig von Mises (1920)

Eğer insanlara melekler kumanda etse idi iktidara içten veya dıştan bir kontrol gerekmezdi. İnsanın insan hükmetmesinden oluşan bir iktidarın ise şöyle bir güçlüğü vardır; İktidar bir yandan hükmettikleri üzerinde muktedir olmayı başarırken, öte yandan da kendi kendini kontrol etmek zorunda olacak. –James Madison

İnsanlar hükmettiklerini düşünürlerse hükmedilirler. – William Penn (1693)

1940′da öğretmenlere Amerikan okullarındaki üç ana problemin ne olduğu soruldu. Çöp atma, gürültü ve sakız çiğneme olduğunu söylediler. Ayni soru geçen yıl sorulduğunda ise üç ana problemi şöyle açıkladılar: Irza geçme, şiddet kullanma ve intihar. – William Bennett (1993)

İnsanların doğal çevreye karşı yarattıkları tehdit, global çevre siyasetinin insanlara karşı yaratığı tehdidin yanında hiçbirşeydir. – Fred L. Smith (1992)

Özgürlük ruhu ve gerçekçilik toplumun payandalarıdır. – Henrik Ibsen (1877)

Medeni insanın en büyük başarısızlığı iktidarlardır. Gerçekten iyi bir iktidar hiç olmamıştır. En katlanılabilir olanları bile gelişigüzel, açgözlü, zalim ve kavrayışsızdır. – H. L. Mencken

Bazen insanların yönetiminin kendilerine emanet edilemeyeceği söylenir. Peki o zaman insanlara başkalarını yönetme işi nasıl emanet edilebilir??. – Thomas Jefferson (1801)

Bu ülkede tek parti yönetimi var. Onların bir yarısına Cumhuriyetçi, diğer yarısına Demokrat deniyor. Hiç farkları yoktur. Gerçekten güzel fikirlerin hepsi sadece Liberteryenlerden geliyor. – Hugh Downs (1997)

Güç yozlaştırır, mutlak güç tam çürümeyi getirir. – Lord Acton (1887)

Politik güç bir silahın namlusundan çıkar. – Mao Zedong (1938)

Liberteryenizm ve sosyalizm arasındaki fark liberteryenlerin sosyalist bir topluluğa katlanabilmeleri, sosyalistlerin ise liberteryen bir topluluğa katlanamamalarıdır. – David D. Boaz (1997)

Bir ülkenin kendini vergilendirerek zenginleşmeye çalışması bir adamın bir kovanın içinde durup kendisini kovanın sapından tutarak yukarı kaldırmaya çalışması gibi imkansız bir durumdur. – Winston Churchill (1903)

Eğer size başkalarının sırtından iyi şeyler vereceğini vaadeden politikacılara oy verdiyseniz, sizin paranızı alıp kendileri dahil başkalarına verdiklerinde de bundan şikayet etmeye hiç hakkınız olmaz.. – Thomas Sowell (1992)

Savaş sosyalizmin çoğu muhafazakar tarafından nefret edilen tüm karakteristik özelliklerine sahiptir: Gücün merkezde toplanması, devlet planlaması, sahte akılcılık, özgürlüklerin sınırlanması, beklenen sonuçlara ilişkin aptalca iyimserlik, niyetlenilmemiş ikincil sonuçlara karşı körlük ve görmezden gelme. – Joseph Sobran (1991) https://www.asksozlerimiz.com/anlamli-guzel-sozler.html

İyi bir savaş veya kötü bir barış hiç olmamıştır. – Benjamin Franklin (1773)

Her otorite üstlenilirken bir iyi niyet savunusu yapılır. ABD anayasasının bu iyiniyetlerin getireceği tehlikelere karşı halkı savunmak üzere hazırlandığını söylemek abartılı olmaz. Her yaştan iyi yönetici olma isteğinde insanlar vardır ama esas istekleri yönetmektir. Efendice bir yönetim yapacaklarına söz verirler ama maksatları efendilik yapmaktır. – Daniel Webster (1782-1852)

Dünya üzerindeki mükemmel ve ilham verici olan herşey özgürce çalışabilme fırsatı olan bireyler tarafından yaratılmıştır. – Albert Einstein

Özgürlük sorumluluk demektir. O yüzden çoğu insan ondan korkar. – George Bernard Shaw

Güç konusunda insanlara itimat lafını biryana bırakalım, onları Anayasa’nın zincirleriyle bağlayıp hınzırlık yapmalarına engel olalım. – Thomas Jefferson

Anayasa iktidarların halkı kısıtlama aracı değildir, tam tersine – hayatlarımıza ve yönelimlerimize hükmetmeye kalkmasınlar diye – halkın iktidarları kısıtlaması için kullanılacak bir araçtır. – Patrick Henry

Anayasanın gücü halkın onu korumaktaki iradesinden kaynaklanır.– Thomas Edison

Anayasa yazılı bir enstrümandır. O yüzden anlamı değişmez. İlk günkü anlamı ne ise bugünkü anlamı da odur. – South Carolina v. United States, 199 U.S. 437, 448 (1905)

Yemeğimizi kasabın, fırıncının ya da bakkalın yücegönüllülüğünden değil, onların kendi menfaatlerinin peşinde olmalarından bekliyoruz. Muhatabımız onların insaniyetperverliği değil kendi çıkarlarını düşünen insanlar olmaları. O yüzden konuşmamız kendi ihtiyaçlarımıza değil onların menfaatlerine hitap etmelidir. Dilenciler hariç hiçkimse esas olarak kendi vatandaşlarının cömertliğine dayanmayı seçmez. – Adam Smith, “The Wealth of Nations”

Demokrasi bireysel cehaletlerin ortak aklına dair hazin bir inançtır. – H.L. Mencken

Kolektivizm hatalı bir ekonomik önermeye dayandığından dolayı çalışmaz. Zenginliklerin adil payı diye bir şey yoktur. Gayrisafi milli hasıla dikkatle gerekli sayıda dilimlere bölünmesi gereken ve eğer ben kendi hakkımdan fazlasını yersem sana boş kartonun kalacağı bir pizza değildir. Ekonomi pratik her anlamda genişleyebilir birşeydir ve sınırsızdır. – P. J. O’Rourke, “How to Explain Conservatism”

Hükümetler insanları daha zengin yapamaz ama daha fakir yapabilir. – Ludwig von Mises

Milli bütçe dengelenmelidir. Kamu borcu azaltılmalı, yetkililerin kibirliliği hafifletilmeli ve kontrol edilmeli. Yabancı hükümetlere yapılan ödemeler azaltılmalı. Eğer milletin iflas etmesi istenmiyorsa artık kamu yardımıyla geçinmek yerine yeniden çalışmayı öğrenmeli. – Marcus Tullius Cicero, 55 BC

Liberaller hükümet anneniz olsun istiyorlar. Muhafazakarlar ise hükümet babanız olsun istiyor. Liberteryenlerin istediği size yetişkin gibi davranılmasıdır.– Andre Marrou

Eğer bir adamın adımları ahbaplarınınkine uymuyorsa bu belki onun başka bir davulun sesini duymasındandır. Bırakın o da ölçüsü ve uzaklığı ne olursa olsun adımlarını kendi duyduğu müziğe uydursun. – Henry David Thoreau, Walden (1854)

Özgürlük insanın arzuladığını yapabilmesinden ibarettir. – John Stuart Mill, On Liberty (1859)

Medeni bir toplumun herhangi bir üyesi üzerinde kendi iradesine aykırı bir güç kullanılmasını mazur gösterebilecek tek amaç diğerlerine zarar vermenin engellenmesidir. Fiziksel ve ahlaki manada kişinin kendi iyiliği yeterli bir haklı neden değildir. – John Stuart Mill, On Liberty (1859)

Solcu politikacılar özgürlüğünüzü çocuklar ve fukaralıkla mücadele namına elinizden alırlar, sağcı politikacılar ise bunu aile değerleri ve uyuşturucu ile mücadele adına yapar. Heriki durumda da iktidar büyür ve güçlenir, siz ise daha az özgür olursunuz. – Harry Browne

Eğer nefret ettiğimiz insanların da ifade özgürlüğü olması gerektiğine inanmıyorsak ifade özgürlüğüne hiç inanmıyoruz demektir. – Noam Chomsky

Dünyayı değiştirmek istedim. Ama gördüm ki emin olabileceğiniz tek şey kendi kendinizi değiştirmektir.– Aldous Huxley

Her insanın ruhuna göstereceği özen kendinedir. Peki ya bu özeni kendisi ihmal ederse?. Sağlığını, ya da mülkünü korumayı ihmal ederse?. Bunlardan hangisi devleti daha fazla ilhgilendirir ki?. Yargıç fakir ya da hastalıklı olmaması için yasa mı çıkartacak? Yasalar başkalarından gelecek zararları engellemek içindir, kendi kendimizden gelecek zararları değil… Tanrı kendisi bile insanları kendi rızaları aksine kurtarmıyacaktır. – Thomas Jefferson

Amerikadaki zenginlik ortak bir amaç uğruna insanların kamusal fedakarlıkları sayesinde değil, kendi kişisel amaçları ve servetlerini kazanma doğrultusunda hareket eden özgür insanların üretken dehası sayesinde kazanılmıştır. – Ayn Rand

Daima birşeyi yapmamanızı öğütleyen birileri olacaktır. Esas mesele onlara aldırmamayı bilmektir. – Tim Robbins

Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünür, ama kimse kendini değiştirmeyi düşünmez. – Leo Tolstoy

Siyasete bulaşmayı reddetmenin cezalarından birisi kendinizden daha değersiz kişiler tarafından yönetilir hale gelmektir. – Plato

Her birey zorunlu olarak içinde yeraldığı toplumun yıllık gelirini olabildiğince büyütmek için emek harcar. Aslında kimse ne genel olarak kamusal kazancı teşvik etmeye çalışır, ne de onu ne kadar arttırdığını bilebilir. Niyeti sadece kendi kazancı yönündedir, ancak bu doğrultuda giderken görülmez bir el tarafından yönetilerek kendi amacı olmayan bir hedefe ilerlenmesine de yardımcı olur. – Adam Smith, Wealth of Nations

ABD anayasasının değişik ikinci maddesinin kabulünden sonraki ilk yarım yüzyıl boyunca mevcut belli başlı tüm yorumcuların görüşleri, ve mahkeme kararları olsun ifadesi ve ruhuyla bir özel kişinin silah sahibi olması ve onu barışçı amaçlarla taşımasının korunması gereken bir bireysel hak olduğu, ve yasadan bunun amaçlandığı tarihsel bir gerçektir. – Report of the Subcommittee on the Constitution of the Committee on the Judiciary, United States Senate, 97th Congress, Second Session (February 1982)

Fakirliğe ve başarısızlığa arka çıkıp maddi destek sağlarsanız herikisinin de miktarını daha fazla arttırırsınız. – James Dale Davidson, National Taxpayers Union

Eğer bir insanın hayatını kurtarmak için 12 kişiyi öldürmemiz gerekecekse buna değecektir..– Unknown

Aslında tüm mantıklı yasalara uyulur. Yasa olduğundan dolayı değil,.. mantıklı insanların zaten bunu yapması gerektiğinden dolayı. Eğer bir yasaya sadece yasa olduğu için boyun eğmekte iseniz, bu o yasanın belki de hiç olmaması gerektiğinin oldukça güçlü bir işaretidir. – Unknown

ABD anayasası kusurlu olabilir. Ama şimdikine göre dünya kadar daha iyidir. – Unknown

Sosyal devlet bir vatandaşı müvekkil haline getirip, bürokratın emrine veriyor, onu iş hayatına karşı, aileye karşı, fırsatlara karşı, mülke karşı kurallara tabi hale getiriyor. Böyle insan-karşıtı kurallar içinde kıvranmaya mecbur bırakılan insanlar doğal olarak bazı arazlar geliştirir. Akşam haberleri sosyal devletin doğal bir sonucudur. – Unknown

Hükümetlerin uzun burnunu insanlar arasındaki karşılıklı rızaya dayalı ilişkilere sokmaması gerektiğine inanıyorum. – John Anderson, Independent presidential candidate, 1980

Mallar sınırlardan geçemezse askerler geçecektir. – Fredric Bastiat, eski Fransız Ekonomist

Üretim ve ticaret tekelleri kaynağını kapitalist ekonominin bir yapısal özelliğinden değil hükümetlerin serbest ticaret ve laissez faire karşıtı müdahaleci ekonomi politikalarından alır. – Ludwig Mises,

Tecrübe bize gösteriyor ki özgürlügün korunmasında en fazla tetikte bulunmamız gereken zamanlar hükümetin amaçlarının yarar sağladığı zamanlardır. … Özgürlüğe gelecek en büyük zararlar iyi niyetli ama kavrayışı kıt, ihtiraslı insanların sinsi tecavüzleri sonucu gerçekleşir. – Supreme Court Justice Louis D. Brandeis, 1928

Gümrük harç ve vergileri, kotalar ve diğer ithal kısıtlamaları fakirlerin geçim sıkıntısını arttırma bahasına zenginlerin iş hayatının korunmasını amaçlar. Sizin seçme hakkınızı elinizden alarak politik olarak kayırılan şirketlerin yüksek fiyatlı ve düşük kaliteye sahip ürünlerini almaya mecbur eder. – Alan Burris, “A Liberty Primer”

Tüm dünyadaki ticaret sınırlamalarının global olarak kaldırılması belki de evrensel barış hedefine ticari sınırlarla bölünmüş halklar arasında yapılacak herhangi siyasi birliğin sağlayabileceğinden çok daha fazla yardımcı olacaktır. – Frank Chodorov

Demokrat ve Cumhuriyetçi yaklaşımların mirası: İflas sonucu Liberteryenizm. – Nick Nuessle, 1992

Haberler ile gerçekler ayni şey değildir. – Katharine Graham, The Washington Post gazetesinin sahibi

Yasadışı olanı hemen yapabiliriz. Anayasaya aykırı olanı yapmak ise biraz daha vakit alır. – Henry Kissinger

Korkutucu senaryolar sunmalı, basitleştirilmiş dramatik bildirimlerde bulunmalı, şüphelerimizden de pek söz etmemeliyiz. Etkili olmakla dürüst olmak arasındaki doğru dengenin nasıl olacağına karar vermemiz gerekir. – Stephen Schneider, environmental activist, in “Discover”, Oct. ’89

Sanırım herkesin en çok endişelendiği terör IRS (vergi gelirleri dairesi). – Terörizmden korkup korkmadığı sorulduğunda, Malcolm Forbes

Bırakınız insanlar ne görmek ve duymak istiyorlarsa piyasa mekanizmalarıyla gerçekleştirsinler. Time dergisine müdahale etmiyoruz da bu kutuya karışmakla ilgili (radyo/tv) milli saplantımız niyedir? – Mark Fowler, FCC Chairman

Köleliğe giden yol genellikle şöyledir. Önce silahlarınızı alırlar, sonra mülkünüzü, en sonunda da sizden çenenizi kapatmanızı ve bu durumdan zevk aldığınızı söylemenizi isterler.– James A. Donald

Her özgürlük dostu ABD’nin hapishanelerinin dikkatsiz uyuşturucu kullanlar ve en küçük emarede halkın özgürlüğünü çiğneme gücüne sahip kolluk kuvvetleri ordusuyla dolu bir silahlı kampa dönüşmekte olmasından benim kadar tiksinmelidir. – Milton Friedman, Nobel Prize-winning economist

Gençler, özellikle de siyahi gençlerin yüksek işsizlik oranı hem bir skandal, hem de ciddi bir sosyal huzursuzluk kaynağıdır. Ama bu büyük ölçüde asgari ücret yasalarından kaynaklanan bir sorun. Asgari ücret yasalarını mevzuat kitaplarındaki en siyah karşıtı yasalardan biri belki en fazla siyahlara karşı yasa olarak görmekteyiz. – Milton Friedman, Nobel ödüllü ekonomist

Bir hükümeti kendi yasalarına uymamaktan, dahası kendi varlık ve imtiyazının kaynağı olan ana sözleşmeye aykırı davranmaktan daha hızlı tahrip edebilecek başka hiçbir şey yoktur. – U.S. Supreme Court Justice Tom C. Clark – Mapp vs. Ohio

Eğer ne zaman ekim ve ne zaman hasat yapacağımız Washington tarafından yönetliyor olsaydı çok kısa sürede ekmeğe muhtaç hale gelirdik. – Thomas Jefferson

Atalarımız bir konuda hata etmişler. Uğrunda savaşmaları gereken şey vergilendirmesiz temsil olmalıydı. – Fletcher Knebel, historian

Tarihteki hatalardan ders almayanlar ayni hataları tekrarlamaya mahkumdur. – George Santayana

Her insanın kendi kimliğinde mahfuz bir mülkiyeti vardır. Buna kendi dışında hiç kimsenin bir hakkı yoktur. Bedeninin emeği, ellerinin işi tamamen kendisine aittir. – John Locke, 1690

Halkın özgürlüğünün kısıtlanmasında güç sahiplerinin özgürlükleri sessiz ve adım adım gaspetmesinin örnekleri şiddetle ve ani gaspetme örneklerine göre daha fazladır. . – James Madison

Kazançlardan vergi alınması zorla çalıştırma(angarya) ile ayni mahiyettedir. Birinin emeğinin hasılasına el koymak onun emek saatlerine el koymak ve ona saatlerce çeşitli işler yaptırtmakla eşdeğer bir durumdur. – Robert Nozick, Harvard philosopher

’20′li ve ’30′lu yıllarda ABD’deki yüksek suç oranı alkol yüzünden değil onun yasaklanması yüzündendi. Bugünkü uç oranlarının yüksekliği de uyuşturucu yüzünden değil, onunlar ilgili konulan yasaklar yüzündendir. – US District Judge James C. Paine, addressing the Federal Bar Association in Miami, November, 1991

Washington’daki temsilcilerimizin ahlaki ve anayasal yükümlülükleri özgürlüklerimizin korunmasıdır. Bir yandan dünyaya dadılık edip, kazananı olmayan savaşlara yolaçarken, öte yandan da halkımıza iflas ve ekonomik kargaşa getirmek değil. – Congressman Ron Paul, 1987

Birisi üretirken öbürleri onun ürettiğini dağıtıyorsa üreten köledir. – Ayn Rand

Siyasetle ilgileniyorum ki bir gün mecburen ilgilenmek zorunda kalmayayım diye. – Ayn Rand

Kübada silah yasağı ve kontrolu var. Küba’da devletin herkesi şemsiyesine alan sağlık sistemi de var. Peki neden hepsi buraya gelmek istiyorlar? – Paul Harvey 8/31/94

En Bush hayranı, bayrak emen budala dahi içten içe birşeylerin yanlış gittiğini bilmektedir. Amerika bitti ve bunu artık herkes biliyor. Yeni dünya düzeni ölmekte olan bir imparatorluğun kokusuna sahip ve kanalları değiştirmekle bundan kurtulamayız. – Jello Biafra

Eğer jüri yasanın adaletsiz olduğunu hissediyorsa, hakimin yasaya göre verdiği kararın aksine de olsa, ortada aksine deliller de olsa jürinin beraat ettirmedeki tartışılmaz yetkisini tanırız. Mahkemeler de jürinin bu kararına uygun davranmak zorundadır. – US v Moylan, 4th Circuit Court of Appeals, 1969, 417 F.2d at 1006

Ülkenizi sevin ama hükümetinden de korkun.– N.E. folk wisdom

ABD anayasasının neresinde, hangi maddesinde ana babayı evladından ayrılıp, evladı anababasından ayırıp hükümetin aptallığı veya ahlaksızlığının bir sonucu olarak girdiği bir savaşın cephesinde çarpışmak zorunda bırakılabileceği yazıyor ki? – Daniel Webster

Çiftçilere çeşitli paralar dağıtılmaktadır. Ama bunların aslında ne olduğunun adını koyalım. Kitabına uydurulup yasallaştırılmış soygun. Esas itibariyle bir kongre üyesi seçmenine gidip diyor ki, “Oyunu bana ver, ben de yetkimi kulanarak başka amerikalıların parasını alıp sana vereyim.” – Walter Williams, economist and syndicated columnist

Milli Sağlık Sistemi, ABD Posta İdaresi’nin etkinliğinin, Vergi müdürlüğünün (IRS) şefkatinin ve Pentagon’un maliyet muhasebesi sisteminin hep bir araya getirilmişidir.– Louis Sullivan/Connie Horner quoted by Novak in _Forbes_

Silah kullanmak isteyen almanlar SS ya da SA birliklerine katılmalıdır. – sade vatandaşlara ise silah gerekmez, çünkü onların silah sahibi olmalarının devlete bir hizmeti yoktur. – Heinrich Himmler

Kutsal kitaptaki 10 emir 297 kelimeyle yazılmış. Haklar Bildirgesinin 463 kelimesi var. Lincoln’un Gettysburg konuşması 266 kelime içeriyor. Lahana fiyatlarını düzenlemekle ilgili yakın tarihli bir federal yönetmelik ise tam 26,911 kelime ile yazılmış. – The Atlanta Journal

Hakkında Ecka

İlginizi Çekebilir

Koyucu Sözler

Bu yazımızda koyucu sözler, koyucu mesajlar, koyucu laflar ve koyucu cümleler yer almaktadır. Sen beni …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.