Anasayfa / Aşk Sözleri / Karışık Sözler

Karışık Sözler

Acı çekmek, ölmekten daha çok cesaret ister. Napoleon

Acı çekmeyenler, başkalarının acı çekebileceğini akıllarına bile getirmezler. Samuel Johnson

karisik-sozler

Acıların en acısı kendi kendimize çektirdiğimizdir. Sophokles

Büyük insanlar şu dünyada büyük acılar çekmek zorundadırlar. Dostoyevski

Büyük saadetler büyük acıların yanıbaşındadır. Erhan Bener

Hafif acılar konuşabilir ama, derin acılar dilsizdir. L.A.Seneca

İçiniz kor gibi yanarken susmak, acıların en beteridir. Garcia Lorca

İnsan ya acılarını unutmasını, ya da kendi mezarını kazmasını bilmeli. Balzac

İnsanın alışamıyacağı acı yoktur. Gabrielle D’Annunzio

İnsanlar akılsızlıkları yüzünden “alınlarında yazılı olandan” daha çok acı çekerler. Eflatun

Öğrendikten, sevdikten sonra daha çok acı çekeceksiniz. Victor Hugo

Açlık; dava, kin ve mücadele gibi şeyleri pek tanımaz. Roy Chansior

Açlık ile gurur, hiçbir zaman bağdaşamaz. Jonathan Swift

Açlık, ne dost, ne akraba, ne insanlık, ne de hak tanır. Daniel Defeo

Açlık, sert kemikleri yumuşatır. Trivalluvar

Açlık, kılıçtan bile keskindir. Beamont Flketcher

Açlık, en akıllı balıkları bile oltaya getirir. Goethe

Açlıktan öleni bir sandık altın diriltemez. Vergilius

Deve yükü aş olsa, aça az görünür. Kaşgarlı Mahmut

Karnı açlardan ziyade kalbi açlara acırım. Cenap Şehabettin

Kral da, dilenci de aynı iştahla acıkırlar. Montaigne

Tok olan cümle cihanı tok sanır. Aç olan alemde ekmek yok sanır. Sebayi

Adalet güzeldir. Fakat devlet büyüklerinde olsa daha güzeldir. Hadis-i Şerif

Adalet mülkün temelidir. Hz.Ömer r.a.

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. Hadis-i Şerif

Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur. J. Amyot

Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir. John Webster

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. Pascal

Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Gandhi

Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. Hadis-i Şerif

Devletin hazinesi adalettir. Konfiçyus

Geç kalan adalet, adaletsizliktir. W. Savage Landor

Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman iyidir. Gandhi

İnsanın en büyüğü, mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affedip adaletle hareket edendir.
Mervan

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Victor Hugo

Kılıcın yapamadığını adalet yapar. Kanuni Sultan Süleyman

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. Blaise Pascal

Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. Joseph Joubert

Memleketler kılıçla alınır, lakin adaletle muhafaza edilir. Timurlenk

Affetmek güçlüyü daha güçlü yapar. Publilius Syrus

Affetmek, zaferin zekatıdır. Hadis-i Şerif

Affetmek ve unutmak, iyi insanların intikamıdır. Schiller

Affetmenin ne olduğunu yalnız cesurlar bilir, korkakların tabiatında af diye birşey yoktur. Sterne

Affın en güzeli, hasmını ezmeğe müktedir iken yapılandır. Ömer bin Abdülaziz

Başkalarını sık sık affet, kendini asla. Syrus

Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha kolaydır. Deluzy

Hiç kimse, affettiği zaman olduğu kadar yükselemez. Goethe

İntikam alıp da sonunda pişman olmaktansa, affedip de pişman olmak daha iyidir. Cafer b. Muhammed

Kendini affetmeyen bir insanın bütün kusurları affedilebilir. Konfiçyus

Sayısız günahlarımızı affeden Allah’ın bir kulu olarak, neden bir suçu bağışlamayayım? Kenan Rifai

Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamaksa fazilettir. Câmi

Zalimleri affetmek mazlumlara zulümdür. Sadi

Ahlak cemiyetin temelidir. De Chateaaubriand

Ahlak da sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, ancak yaşanır. Ernest Renan

Ahlak kanunlarını çiğnemeye hiç gelmez, hemen öçlerini alırlar. Tolstoy

Ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz. Napolyon

Ahlakın çoğaldığı yerde devletin masrafı azalır. Corci Zeydan

Allah’ım, senden sabır, afiyet ve güzel ahlak isterim. Hadis-i Şerif

Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. Hz.Ali r.a.

Bir milletin ahlakı dişleri gibidir. Çürüdüğü nisbette acısını hisseder. Bernard Shaw

Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir. Alexis Carel

Her binanın bir temeli var. İslam binasının temeli de güzel ahlaktır. Abdullah bin Abbas

Memleketler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler. Çiçero

Akıl ve dirayetin ak saçlılarınki gibi, ama yüreğin mâsum çocukluk yüreği olsun. Schiller

Akıl yeryüzünden kalksa bile, hiç kimse akılsız olduğunu kabul etmez. Şeyh Sadi

Akıllı bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez. Beydeba

Akıllı bir kimse, kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatın ise birçoğunu saklar. Harry Karns

Akıllı olmak da birşey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Descartes

Akılsızlar, hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalar. Goethe

Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir. Shakespeare

Bir adamın sorusundan, onun aklının derecesi anlaşılır. Hz.Ömer r.a.

Elinizde ise başka insanlardan daha akıllı olun, ama sakın onlara bunu söylemeyin. Chesterfield

İnsanlara en adil şekilde dağıtılan nimet akıldır. Çünkü hiç kimse aklından şikayetçi değildir. Montaigne

İnsanı hayvandan ayıran aklıdır. İnsan, akıldan uzaklaştığı zaman, hayvan ortaya çıkar. Epictetos

Hayatta başarılı olmak için akılsız görünmeli, ama akıllı olmalıyız. Charles De Montesquieu

Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen, akıllı bir insandır. Epictetos

Alim, haramı, helali bilen değildir; alim, bildiği ile amel edendir. Süfyan bin Uyeyne

Alim ol ki ölmeyesin, çünkü insanlar ölür, fakat alimler diridir. Hz.Ali r.a.

Bir alimin, devlet adamlarının kapısına gitmesi, Allah’ın en kızdığı şeydir. İmam Evzai

Cahiller içinde bir alim, ölüler içinde bir diri gibidir. Hadis-i Şerif

Kıyamet gününde insanların en çok pişman olanı, ilmi ile büyüklük taslayan alim olacaktır. İbrahim bin Utbe

Kıyamet gününde alimlerin mürekkebi, şehidlerin kanı ile tartılır. Hadis-i Şerif

Kişi bildiği ile amel etmedikçe alim olmaz. Hadis-i Şerif

Nice alimler vardır ki, sultanın yanına dini ile birlikte girer de, çıkarken dininden hiçbir şey kalmaz. Fudayl bin İyaz

Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile alim, kalb ile cahil olan kimselerdir. Hz.Ömer r.a.

Yarı aydınlar, bilgisizlerden daha tehlikelidirler. L.Gienin

Allah’ın emrinden dışarı çıkma ki, senin emrinden de hiçbir şey dışarı çıkmasın. Şirazi

Analık sanatının ilk şartı çocuk uyuduktan sonra uyumaktır. Anatole France

Annesi işlerine karışmaya devam ettikçe, hiç kimse yaşlı değildir. E.Paul Hovey

Anneler, her şeyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar. Ostrovoski

Bir kadın, anne olana kadar çocuktur. Strindberg

Cennet annelerin ayakları altındadır. Hadis-i Şerif

Çocuğunu kaybeden bir anne için her gün ilk gündür; bu ıstırap ihtiyarlamaz. Victor Hugo

Hiçbir süs ve makyaj bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez. Emile

Kadınlar zayıftır, ama analar kuvvetlidir. Victor Hugo

Kadının en büyük vazifesi analıktır. Atatürk

Aptal görünmeğe cesaret etmek büyük bir akıllılıktır. Andre Gide

Aptalı sık sık affetmek onu ahlaksız yapar. Publius Cyrus

Bir aptalı yanıldığına inandırmanın en iyi yolu, onu kendi bildiğine bırakmaktır. John Billings

Gençler, ihtiyarların aptal olduklarını sanırlar, ama ihtiyarlar, gençlerin aptal olduklarını bilrler. Chapman

Her aptal, kendini beğenen bir başka aptal bulur. Boileau

İyi kalpli bir insanın aptallığından daha büyük aptallık olur mu? Dostoyevski

Kendini akıllı sanan, büyük bir aptaldır. Voltaire

Ana ve babamızı kader, arkadaşımızı kendimiz seçeriz. Jacgues Delille

Arkadaş edinmenin tek yolu, arkadaş olmaktır. Emille

Arkadaş, insanın kendisine verdiği hediyedir. Stevenson

Arkadaş uğrunda ölmek kolay, fakat uğrunda ölünecek arkadaşı bulmak zordur. Cervantes

Arkadaşını yalnızken ikaz et, başkalarının yanında öv. Publius Cyrus

Arkadaşınıza düşmanınız olabilecekmiş gibi davranınız. Publius Cyrus

Arkadaşınızın evinize sık sık gidin, çünkü kullanılmayan yolu çalılar bürür. Emerson

Arkadaşlık kavun gibidir. Bir tane iyisini bulmak için yüzlercesini yoklarsanız da ondan. Mermet

Arkadaşlık, her zaman gölge veren bir ağaçtır. Calvin Coleridge

Arkadaşlığını ispat edene kadar hiç kimse gerçek arkadaş değildir. Beaumont Fletcher

Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Cervantes

Birbirimizin küçük kusurlarını hoş göremezsek arkadaşlıktan birşey anlayamayız. La Bruyere

En büyük iyilik, arkadaşına ikramda bulunmaktır. Abdullah bin Abbas r.a.

En iyi arkadaşlarımız hayvanlardır; ne soru sorarlar, ne de kusur kabahat bulurlar. George Eliot

Hayat, arkadaşlıktan daha büyük bir hediye vermez. Voltaire

Hiçbir arkadaş arkadaşlığını ispat edene kadar gerçek arkadaş değildir. Publilius Cyrus

Kişi arkadaşının dini ve ahlakı üzerinedir. Hadis-i Şerif

Kişi arkadaşı ile ölçülür. Hz.Ali r.a.

Kusursuz arkadaş aramak, dost edinmeyi istememek demektir. De Sacy

Kusurlarınızı size söyleyebilecek arkadaşlar bulun. Nicolas Boileau

Arzu, yasakla artar. Burtrand Russell

Arzudan daha kudretli, daha amansız mıknatıs olamaz. Francois De Curel

Arzular! Hiç mi yorulmayacaksınız? Andre Gide

Arzularımız bizden, asıl istediğimiz şeyi bile gizlerler. Goethe

Arzularını ve korkularını ortadan kaldır. Artık senin için hiç bir zalim kalmaz. Epiktetos

Arzuyu düşünmek, onu daha da çoğaltmak demektir. Alain

Bir şeye karşı istek duymayan ondan mahrum kalmış değildir. Cicero

En kolay şey insanın kendisini aldatmasıdır, çünkü bir insan genellikle arzu ettiği şeyin gerçek olduğuna inanır. Demosthenes

En yüksek saadete erenler bile, başka arzular peşinde deli gibi koşarlar. Goethe

İnsanlar sevmede kendi arzularına, korkmada ise yönetenlerin arzularına bağlıdırlar. Machiavelli

Saadete erişmedikçe gönlümüzde arzular yaşar. Gerhart Hauptman

Hakkında Ecka

İlginizi Çekebilir

Koyucu Sözler

Bu yazımızda koyucu sözler, koyucu mesajlar, koyucu laflar ve koyucu cümleler yer almaktadır. Sen beni …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.