Anasayfa / Güzel Sözler / İngilizce Güzel Sözler
sevgiliye söylenecek uzun sözler
sevgiliye söylenecek uzun sözler

İngilizce Güzel Sözler

www.asksozlerimiz.com
www.asksozlerimiz.com

Bu sayfamızda en ingilizce güzel sözler, ingilizce aşk sözleri, güzel ingilizce mesajlar, ingilizce laflar ve ingilizce cümleler yer almaktadır.

Some love lasts a lifeti

me. True love lasts forever.
Bazı aşklar bir ömür boyu sürer. Gerçek aşk sonsuza kadar sürer.

If kisses were raindrops, I would send you a thunderstorm.
Yağmur damlaları öpücük olsaydı ben sana fırtına gönderirdim.

When I look in the mirror all I can see is your love.
Aynaya baktığım zaman sadece sevgini görebiliyorum.

If loving you is wrong, i don’t want to be right…
Seni sevmek yanlış ise, ben doğru olmak istemiyorum..

Paradise is always where love dwells
Cennet daima aşkın yaşadığı yerdedir.

Who cares whether this is a poem or rhyme, I will love you until the end of time.
Bu bir şiir ya da tekerleme olsun kimin umurunda, ben zamanın sonuna kadar seveceğim.

You are mine and I am yours and forever shall it be.
Sen benimsin ve ben seninim ve sonsuza kadar böyle olacaktır.

Your love is a treasure that is priceless.
Senin aşkın paha biçilmez bir hazinedir.

Love is the compass of life
Aşk hayatın pusulasıdır.

Love those who love you.
Seni sevenleri sev..

I closed my eyes with a pen and paper in front of me. I picked up the pen and started writing everything. When I opened my eyes again, all I saw was your name.
Ben gözlerimi kapadım önümde bir kalem ve kağıt. Herşeyi yazmaya başladım. Gözlerimi açtığımda sadece senin ismini gördüm..

I’m told you’re my everything.
Sen benim Herşeyimsin..

I will love you for the rest of my life.
Hayatımın geri kalanında seni seveceğim.

Real love is perpetual.
Gerçek aşk sınırsızdır.

Love looks not with eyes, but with the mind.
Aşk gözlerle değil zihin ile görünür.

Once in a while, in the middle of an ordinary life, LOVE gives us a fairy tale.
Bir süre sonra, sıradan bir hayatın ortasında, AŞK bize bir peri masalı verir.

I’m not rich, but I have a wealthy heart.. I’m not always right, but I know I’m not wrong for saying I love you.
Ben zengin değilim, ama zengin bir kalbim var. Ben her zaman doğru değilim, ama ben seni seviyorum derken hiç yalan söylemedim.

Love is not just a feeling it is an action that I would love to spend the rest of my life doing for you.
Aşk, sadece bir duygu değil, hayatımın geri kalanını seninle geçirmek istediğim bir eylemdir.

You’re my everything; Without you I’m nothing.
Sen benim her şeyimsin; Sensiz ben bir hiçim.

Love does not alter the beloved, it alters itself.
Aşk kendini değiştirir, sevgili değiştirmez.

love is a sweet melody sung by two..
Aşk iki kişi tarafından söylenen tatlı bir melodidir.

Life without you…just isn’t life, I’ll love you forever.
Sensiz Hayat sadece … hayat değildir. Seni sonsuza kadar seveceğim.

I am full of happiness because of you.
Senin yüzünden mutluluk doluyum…

Love is the bridge between two hearts
Aşk iki kalp arasındaki köprüdür.

Only fools fall in love and I guess I am one of them.
Sadece aptallar aşıktır ve ben onlardan biriyim sanırım.

i love you today. i will love you tomorrow
Seni bugün seviyorum yarında seni seveceğim

Love is… the answer to all of life’s questions
Aşk.. Hayatın tüm sorularına cevaptır..

My love for you is unconditional and eternal.
Sana olan aşkım koşulsuz ve ebedidir.

Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead.
Kalbindeki sevgiye tutun.Çiçekler ölü olduğunda onsuz bir hayat güneşsiz bir bahçe gibidir.

True love doesn’t have a happy ending, because true love never ends..
Gerçek aşk mutlu sonla değil, Gerçek aşk asla bitmez, çünkü

I feel like I am the most beautiful person in the world when I am with you.
Seninle olduğumda dünyanın en güzel insanı gibi hissediyorum..

Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.
Aşk iki bedende yaşayan tek ruhtan oluşur…

Roses are red and the sky is blue …….. and I love you
Güller kırmızı ve gök mavi …….. ve seni seviyorum

Love one another and you will be happy. It’s as simple and as difficult as that…
Birbirini seven ve mutlu olacaktır. Bu kadar basit ve bu kadar zor.

Your love gives me a sense of security and fulfillment.
Senin aşkın bana güven ve tatmin duygusu verir.

And in her smile I see something more beautiful than the stars
Onun gülümsemesinde ben yıldızlardan daha güzel şeyler gördüm

Keep your heart with love
Aşkı kalbiniz ile tutun.

Best friends are like stars.You don’t always see them, but you know they are always there.
En iyi arkadaşlar yıldızlar gibidir. Her zaman onları görmüyorum, ama onların hep orada olduğunu biliyorum

Life is too important to be taken seriously.
Hayat ciddiye alınacak kadar önemlidir.

Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop..
Aşk, bir gülümseme ile başlar bir öpücük ile büyür, ve bir gözyaşı ile biter

Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.
Aşk iki bedende yaşayan tek ruhtan oluşur.

Behind every great man there is a surprised woman.
Her başarılı erkeğin arkasında bir sürpriz kadın var.

To love someone deeply gives you strength. Being loved by someone deeply gives you courage
Birini sevmek sana derinden güç verir. Birisi tarafından sevilmek size, derinden cesaret verir.

Beauty is in the eye of the beholder
Güzellik bakanın gözündedir.

Love teaches even asses to dance.
Aşk eşeğe bile dans etmeyi öğretir.

Love is not just looking at each other, it’s looking in the same direction

İngilizce Güzel Sözler


Aşk aynı yönde bakmaktır, sadece birbirine bakmak değil.

Men always want to be a woman’s first love – women like to be a mans last romance
Erkekler her zaman bir kadının ilk aşkı olmak ister, Kadınlar ise bir erkeğin son aşkı olmak.

Love is merely madness.
Aşk sadece deliliktir

With love and patience, nothing is impossible.
Sevgi ve sabırla, hiçbir şey imkansız değildir

Love is energy of life.
Aşk yaşam enerjisidir.

True love is like a ghost; everyone talks of it, few have seen it.
Gerçek aşk, bir hayalet gibidir. Herkes bunu konuşur ama çok az kişi görür.

People can love,like or hate each other but there feelings tell them the right way and you should always listen to your heart and not to your head!
insanlar sevebilir, hoşlanabilir yada nefret edebilirler birbirlerinden.. ama onlara duyguları için doğru olan yolu söyle ve her zaman kalbini dinlemelisin beynini degil…]

All you need is love, all you get is homework!
İhtiyacın olan tek şey sevgi, ama elde ettiğin sorumluluk…]

Always look on the bright side of life!
Her zaman hayatın aydınlık yönüne bakmalısın]

An unbreakable toy is useful for breaking other toys.everyone, but give your love to only one.
Kırılmayan oyuncak diğer oyuncakları kırmak için işe yarar..]

And As Those Who Act With Pure Hearts are Our Greaest Heroes! Give your smile to everyone, but give your love to only one.
Her zaman kalbiyle hareket edenler bizim kurtarıcılarımızdir… Herkese gül ama sadece bir kişiyi sev..]

Are you rich? I´m single!
Zengin misin? Ben bekarım!

By the way, I want to say, please don´t go, I love you so!!
Bu arada, söylemek istediğim bir şey var, lütfen gitme, seni çok seviyorum!

Can not stop loving you..
Sana olan sevgimi durduramıyorum..

Catch a little star and put it in your pocket! Keep it for a rainy day!
Bir yıldız yakala ve yağmurlu günler için cebinde sakla!

Catch me ,don´t let me drop. Love me,don´t ever stop. So close you eyes and let me kiss you, and when you sleep, I WILL MISS YOU!!!
Beni yakala, düşmeme izin verme.. Beni sev, asla durma.. Gözlerini kapat ve seni öpmeme izin ver, uyuduğun anlarda seni özliyecegim..

D.o.n.w.t.l.e.! Darling of night with the lonliest eyes
Gecenin sevgilisi yalnız gözleriyle..

Day for day crying, day for day waiting for you, day for day being lonley day for day hoping, hoping my whole life that you love me. But you dont..
Senin için ağladıgım günler, seni bekledigim günler, yalnız ama umutla geçirdigim günler beni sevmen için bekliyor, ama sen sevmiyorsun..

Did i ever tell you , how I love you, I will love again, even in my dreams, i fell you…
Sana hiç seni nasıl sevdiğimi söyledim mi? Seni tekrar sevebilirim, hatta rüyalarımdan sadece sana uyanabilirim..

Do not break the heart that loves you
Seni seven kalbi kırma..

Don´t let the miles between us,dear,keep our love apart! Just listen close and you will hear the beating of my heart!
Mesafelerin aramıza girmesine izin verme, sevgimizi bir arada tut! Gözlerini kapattıgında senin icin atan kalbime kulak ver..

Don´t let your fears stand in the way of your dreams!
Korkularının hayallerinin önüne geçmesine izin verme..

Don´t love one boy, don´t love two boys, love the boy who loves you.
Bir çocuk sevme, iki çocuk da sevme, sadece seni seven çocuğu sev..

Don´t say “I love you”. Let me feel it!
Bana sadece sevdiğini söyleme, hissettir!

Doubt thou the stars are fire, Doubt thou the sun does move, Doubt truth to be a liar, But never doubt, I love.
Yıldızların parlaklığında kuşku vardır, gunesin hareketinde de, hatta dogrunun gercekciliginde de kuşku vardır.. Ama benim sevgimde asla kuşku yok!

Early bird catches the worm.
Erken uçan kuş yemini kapar..

Forget me not,forget me never; but when you forget me, forget me forever!
Beni unutma, asla unutma, ama beni unuttuğunda sonsuza kadar unut..

Got no clue what I should do- but i’ll go crazy if I can’t get next to you!!!!!
Senin yanında olamazsam ne yapabilirim hiç bir fikrim yok ama kesinlikle çıldırırım..

Gravity can not be made responsible for two people falling in love. (Albert Einstein)
İki insanın aşık olmasından sadece çekim sorumlu değildir..

How can I say I love you, when I love more than words can say? I love you and I miss you very much!
Kelimeler bile yetersiz kalırken seni sevdiğimi nasıl söyleyebilirim ki.. Seni seviyorum ve çok özlüyorum..

hugs and kisses give hearts wings to fly
Sarılmak ve öpmek kalbe uçmasi icin kanatlar verebilir…

Humans are angels with only one wing, they can only fly,when they hold on to each other!!
İnsanlar tek kanatlı melekler, sadece birbirlerine tutunduklarinda uçabilirler..

I ask God for a flower and he gives me a garden. I ask God for a river and he gives me an ocean. I ask God for a love and it´s you he gives me!
Tanrıya çicek sorduğumda bana bahçe verdi. Tanrıya irmak sordugumda bana okyonus verdi. Tanrıya sevgi sorduğumda da bana seni verdi..

I can´t be happy without you and i hope you can´t be happy without me I´m not happy without you and i hope you feel so too!
Ben sensiz mutlu olamam, umarım sende bensiz mutlu olamazsın…Sensiz mutlu değilim, umarım sende öle hissediyorsundur..

I have two things in my life my teddy and you! My teddy is for the night and you are forever.
Hayatımda sadece oyuncak ayıcığım ve sen varsın! Oyuncak ayım geceler icin var sende sonsuzluk için..

like two things, a rose and you, a rose for a day and you 4 ever!!!
Sadece iki şeyden hoşlanıyorum, gül ve sen.. Gülün ömrü sadece bir günlük ama sen sonsuza kadarsın..

I Love you, do you love me? Please come and tell it to me! If you do, I`ll alwys be there for you!
Seni seviyorum, sende beni seviyor musun? Lütfen gel ve bana cevabını söyle! Eğer seviyorsan, sonsuza kadar senin için var olacağım!

I may not be totally perfect – but some parts of me are excellent.
Ben tamamıyla harika olmayabilirim, ama bazı ozelliklerim mükemmel.

I miss you soo, I decided to send you a big hug. I will see you soon!!
Seni çok özlüyorum, Sana kocaman bir kucak yollamaya karar verdim. Seni en kısa zamanda göreceğim!!!

I miss your smile, I miss your arms. I miss your laugher and your charms. I miss your face, your body, too. But most of all I just miss YOU!
Gülüşünü özlüyorum, kollarını özlüyorum.. Kahkahanı ve tılsımını ozluyorum.. Suratını özlüyorum, vücudunu da özluyorum..Ama en çok özledigim şey sensin!!

I once lived in a time that was peace with no trouble at all. But then you came my way and a feeling i know shook my heart and made me want you to stay..
Bir zamanlar huzur içinde sorunsuzca yasıyordum. Ama sonra sen onüme cıktın, ve kalbimi sarstın ve beni seni yanımda tutmak istememe neden oldun..

I saw angels in the sky, I saw snow fall in july. I saw things you only imagine to see or do, but I still haven’t seen anything sweeter than you!
Gökyüzünde melekler gördüm, temmuz ayında yağan karlar gördüm.. Ben senin sadece hayal edebileceğin seyleri gördüm ve yaptım, ama yine de henüz senden daha tatlı bir şey göremedim!

You cannot find true love where it does not truely exist and you cannot hide it where it truely does.
Gerçek sevginin olmadığı yerde onu bulamazsın ve gerçek sevgi varolduğunda da saklayamazsın.

You never get a second chance to make a first impression!
Asla ilk izlenimi yaratmak için ikinci bir şansın yoktur!

Your are my sunshine, my only sunshine, you make me happy all day long! so please don´t take my sunshine away!
Sen benim güneş ışığımsın, sadece benim güneş ışığım, beni tüm gün boyunca mutlu ediyorsun! Ve lutfen güneş ışığımı elimden alma!

Hakkında Ecka

İlginizi Çekebilir

Motivasyon Sözleri

Bu sayfamızda en anlamlı ve güzel motivasyon sözleri, motivasyon mesajları, motivasyon lafları, motivasyon cümleleri yer …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.