Anasayfa / Özlü Sözler / Hz. Muhammed Sözleri

Hz. Muhammed Sözleri

En üstün ibadet, sıkıntı anında sabırla kurtulmayı beklemektir.

Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır.

İki günü bir olan bizden değildir.

Nasıl bir hayat yaşıyorsanız, öyle ölürsünüz. Nasıl öldüyseniz, öyle de dirilirsiniz.

Bir saat sonra kıyamet kopacak olsa, elinize bir fidan almışsanız yine de onu dikiniz.

Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır .

Haksızlıkla bir makama ulaşan kimse, haddini aşmış sayılır.

İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.

Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o onlardandır.

En mükemmel insan, başkalarına en çok yararı dokunan insandır.

İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olanıdır.

Bilginlere itaat ediniz, çünkü onlar dünya ve ahiretin kandilleridir.

Ya öğrenen, ya öğreten, ya dinleyen, ya da seven ol! Bunların dışında bir beşincisi olma; helak olursun. Beşincisi işe, ilme ve ilim ehline buğzetmendir.

Öğrenmekten ve bilgiden daha üstün bir meziyet yoktur.

Allahım! Önceden işlediğim, geride bıraktığım, gizliden işlediğim, alenen işlediğim, ölçüyü aştığım ve senin benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. İleri götüren sensin, geride bırakan da sensin. Senden başka hiçbir hak mabut yoktur.

Eller üç kısımdır: Alan el, veren el ve tutan el. Bunların en iyisi ise veren eldir.

En hayırlınız Kur’an ‘ı öğrenen ve öğreteninizdir.

Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.

Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir .

Hiç unutulmayacak yüz anne yüzüdür.

İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

İnsanlara layık oldukları değeri verin.

Üç şey İmandandır: Darlıkta sadaka vermek, herkese selamı yaymak, insafı gözetmek.

İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.

İnsanlar babalarından çok zamanlarına benzerler.

İnsanları şiddetten ziyade ikna ile idarenin mümkün olduğunu daima hatırda tutmalıyız.

Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.

En hayırlı evli erkek, eşine en iyi davranandır.

Her duyduğunu söylemesi, kişiye günah olarak yeter.

Gülerek günah işleyen ağlayarak Cehenneme girer.

En büyük hıyanet, seni doğru kabul eden Müslüman kardeşine yalan söylemendir.

En büyük düşmanın, iki kaburga kemiğinin arasında olan düşmandır.

Alimlere sorun; hekimlerle konuşun ve fakirlerle oturun.

Bana yakın olanlar , Soyumdan gelenler değil ; Yolumdan gidenlerdir..!

Alimlere uyunuz. Çünkü onlar, dünyanın kandilleri, ahiretin de lambalarıdır.

Bir insanın gerçek zenginliği , onun bu dünyada yaptığı iyilikleridir .

Bilgisizler içinde bir bilgili, ölüler içinde bir diridir.

Bir gün birisiyle dost olduğunuzda, yarın onun bir düşman olabileceğini unutmayın.

Bir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi miras bırakamaz.

Ali bedenimde baş gibidir.

Allah hüzünlü kalbi sever.

Haset , ateş nasıl odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder.

Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.

Ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayınız.

Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur.

Veren el alan elden yücedir.

Dostlukta da düşmanlıkta da aşırıya kaçmayın.

Allah, Kitabı, Resulü, mü’minlerin yöneticileri ve tüm müslümanlar için nasihattir.

Yemek pişirmek , Çamaşır yıkamak, Ev süpürmek , Çocuğa bakmak kadının vazifesi değildir. Bunları yapıyorsa sana ikramıdır!

Sevmediklerinize sabretmedikçe, Sevdiklerinize kavuşamazsınız.

Allah’tan faydalı ilim isteyin ve fayda vermeyen ilimden Allah’a sığının.

Ana babalarınıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilikte bulunsun.

Biriniz yemeğe davet: edilince, oruçlu ise: Ben oruçluyum desin.

Susmak, huyların efendisidir.

Talihli insan, başkasının başına gelenlerden ibret alandır.

Bizim orucumuzla Ehl-i Kitab’ın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir.

Bizi aldatan bizden değildir.

Bir anlık tefekkür bin yıl nafile ibadetten hayırlıdır.

Bildiği ile amel eden kişiye Allah bilmediği ilimlerin bilgisine varis kılar.

Affetmek, zaferin paylaşılmasıdır.

Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan, Allah da senin mutluluk ışığını söndürür.

Cihad, kıyamet gününe kadar geçerli bir emirdir.

Cihadın en faziletlisi zalim sultan katında hakkı söylemektir.

Cennet annelerin ayakları altındadır.

Cennet sermayesi La ilahe illallah, nimetin sermayesi ise Elhamdülillah’tır.

Dua da bir ibadettir.

Din kardeşlerine gelen belaya sevinme. Sonra Allah ona afiyet, sana bela verir.

Evlerinizin hayırlısı, içinde ikrama mazhar olan yetimin bulunduğu evdir.

Evlat kokusu cennet kokusudur.

Fitne döneminde ibadete sarılmak, bana hicret etmek gibidir.

Güzel söz sadakadır.

Güzel ahlak , dostluğu sağlamlaştırır.

Güler yüzlülük kini giderir.

Hacamat ettiren de, hacamat eden de orucunu açmıştır.

İki bayram ayı eksilmezler: Bunlar Ramazan ve Zü’l-Hicce aylarıdır.

İşler ehil olmayana verildiğinde kıyameti bekleyin.

İslam’ın dışında bir millet üzerine yemin eden, söylediği gibidir. (Onlardandır)

Gerçek oruç sadece yiyip içmeyi değil, boş ve hayâsız sözleri de terk ederek tutulan oruçtur.

ALLAH-u Teala buyuruyor: “İnsanoğlunun oruç hariç bütün iyi amelleri kendisi içindir; ama oruç benim içindir ve ben mükafatını vereceğim.

Cömertliğin afeti başa kakmadır.

İnsanlara verilenlerin en hayırlısı güzel ahlaktır.

İnsanlar inandık demekle, imtihandan geçirilmeden bırakılacaklarını mı sandılar?

İnsan oğlu ihtiyarladıkça ondaki iki haslet gençleşir: İhtiras tamah ve arzu.

İmanı en üstün olanınız, en güzel ahlaklı olanınızdır.

İman ikiye ayrılır; yarısı sabır ve yarısı da şükürdür.

İman, yetmiş küsur şubedir ve utanma imandan bir şubedir buyurmuştur.

İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

İlim öğrenmek erkek kadın tüm Müslümanlara farzdır.

Çalışırken en çirkin insan bile güzeldir.

Hz. Muhammed Sözleri

İki müslüman birbirine kılıç çektiği zaman, öldüren de, ölen de cehennemdedir.

Siz Cehennemi İğne Deliği Kadar Yerden Görseydiniz, Başınızı Secde’den Kaldırmazdınız…

Ey gerçek hayat sahibi ve her şeyi ayakta tutan Allahım, rahmetinden medet umarım.

Kim, üzerinde Ramazan ayının orucu olduğu halde ölecek olursa, (ölünün velisi) her bir gün yerine, bir fakire yiyecek versin.

Deveni bağla, ondan sonra tevekkül et.

Bir insanın gerçek zenginliği , onun bu dünyada yaptığı iyilikleridir.

Kim bir kavme misafir olursa, onlar müsaade etmedikçe nafile oruç tutmasın.

Kim orucu fecirden önce niyetle (kesin kılmazsa) onun orucu yoktur.

Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.

Kur’an’ın haram kıldığını, helal sayan bir kimse, Kur’an’a inanmamıştır.

Kötü ahlaklılık , uğursuzluktur.

Koşarak yürümek mü’min’in değerini yok eder.

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

Kendisini fakir gösteren kimse, fakirleşir.

Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir.

Kişi din kardeşine kâfirlik isnad ederse, bu isnad ikisinden birine döner.

Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebediyyen kalacağı cehennemdir.

Kim bir hayırlı işi yapmaya yönelirse, onu yapan kadar mükâfat alır.

Kıyamet gününde bilginlerin mürekkebi şehitlerin kanıyla tartılır.

Kavimler layık oldukları şekilde yönetilirler.

Kardeşini bir günahından dolayı ayıplayan kişi, günahı işlemedikçe ölmez.

Kadere iman, Allah’ın birliği (tevhid) inancı ile irtibatlıdır.

Mazlumun bedduasından sakınınız. o dua ile Allah arasında perde yoktur.

Merhamet etmeyene merhamet edilmez.

Mülk küfr ile yaşar, zulm ile yaşamaz. (Adalet mülkün temelidir.)

Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz.(Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez)

Mü’min, elinden dilinden başka Müslümanların güvende olduğu kişidir.

Mü’minlerden iki grup birbiriyle çarpışırlarsa, aralarını düzeltin.

Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.

Müslüman, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın buyurmuştur.

Hediyeleşiniz. Çünkü hediye kalpteki kini giderir.

Ne yaparsan, onun karşılığını göreceksin.

Okumak, kadın ve erkek her müslümana farzdır.

Ölmeden önce ölünüz. (Ölmünden önce Allah’a ulaşınız.)

Övmek ve övülmekten uzak durun. Çünkü o, kişiyi manen boğazlamaktır.

Rüşvet veren de alan da cehennemdedir.

Sabırlı ve temkinli davranmak Allah’tan; acele etmek ise şeytandandır.

Sizden bir kimse mescide girdiğinde oturmadan önce iki rekât namaz kılsın.

Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır.

Sizin en hayırlınız, ailesine hayırlı olandır.

Sizin hayırlı olanınız aile efradına hayırlı olanınızdır.

Sizler Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz.

Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız.

Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe) cennete giremezler.

Sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket var.

Şeref, edep iledir. Soy ile değildir.

Temizlik imanın yarısıdır.

Türk olan benim ordularımdır.

Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha da güzel olur.

Vatan sevgisi imandandır.

Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir.

Yiyip şükreden kimse, oruç tutup susan kimseden daha üstündür.

Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.

Zenginlik , servetin çokluğuyla değildir. Gerçek zenginlik ruhun zenginliğidir.

Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır.

Zenginlerin davet edilip de fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği, ne kötü bir yemektir!

Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır.

Ümmetim 73 fırkaya ayrılır, bid’at ehli olan 72’si Cehenneme gider. Yalnız bir fırka kurtulur. Cehennemden kurtulan fırka, benim ve Eshabımın gittiği yolda gidenlerdir.

Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası.

Ümmetim dinar ve derhemi (parayı, maddi varlıkları) yücelttiği zaman onlardan İslam’ın heybeti kaldırılır. İyilikle emretmeyi terk ettikleri zaman da vahyın bereketinden mahrum kılınırlar.

Üç şey vardır orucu bozmaz: Hacamat olmak (kan aldırmak), kusmak, ihtilam olmak.

Ümmetimden bir takım kimseler, ismini değiştirerek şarabı(alkollü içecekleri) içecekler. Bu esnada başkaları ucunda (yanlarında) çalgılar çalınacak ve şarkıcı kadınlar olacak. İşte önün için Allah onları yere batıracak ve aralarından bazılarının şekli maymun’a ve domuz’a çevrilecek.

Üç şeyden dolayı ümmetim için korkuyorum: İhtiraslı olmak, heva-hevese uymak ve sapık önder.

Ümmetinin cemaatinin kimler olduğu hakkında Resulullah(sav)’a soru soran bir kişiye şöyle buyurdu: :Ümmetimin cemaati, az olsalar da hak ehli olanlardır.

Türkler size dokunmadıkça, siz onlara sakın dokunmayınız! Gün gelecek ümmetimin idaresi Türkler ‘in eline geçecektir..

Şurası muhakkak ki, oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır.

Sizden her kim, bir hurmanın yarısı ile de olsa kendini ateşten korumaya gücü yeterse bunu yapsın.

Sizden biriniz mal ve halk (evlat) hususlarında kendisinden üstün olan kimselere baktığında bir de kendisinin üstün olduğu daha aşağı kimselere baksın.

Sizden biriniz, (din) kardeşinin aynasıdır. Öyle ise onun üzerinde rahatsız edici bir şey gördüğünde gidersin.

Sana emanet edilen şeyi iyi sakla, birinin hıyanetine uğradığın zaman hoş gör ve hıyanete hıyanetlikle karşılık verme.

Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.

Siz iffetli (namuslu) olunuz ki, hanımlarınız da iffetli olsunlar. Anne babanıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler.

Sizden birinizin, arzusu benim getirdiğim (Kur’an’a Şeriat)e uymadıkça kâmil imanla iman etmiş olamaz.

Sizden kim (Şeriata uymayan) bir kötü iş görürse onu eliyle düzeltsin, buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle bügzetsin. Bu sonuncusu ise imanın en zayıf mertebesidir.

Rabb olarak Allah’a, din olarak İslam’a, peygamber olarak Muhammed (s.a.v) erazi olan kişi imanın tadını tatmış demektir.

Rabbını gazablandıracak bir meselede sultanı hoşnud eden(etmeye çalışan) Allah’ın dininden çıkmış olur.

Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz.

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.

Pehlivan, herkesi yenen kimse değildir. Pehlivan, ancak öfke zamanında kendini tutan kimsedir.

Putlara tapmanın dışında, halkla cedelleşmekten men edildiğim kadar hiçbir şeyden men edilmedim.

Pişmanlık duymak, bir çeşit tövbedir.

Peygambere itaat eden Allah’a itaat etmiş olur.

Pek çok günahları olan bir kimse dahi olsa, zulme uğrayanın bedduası kabul görür. Fasıklığı kendine.

Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle yanyanayız buyurmuştur.

Oruçlunun yanında oruçsuzlar yemek yiyecek olursa, melekler oruçluya rahmet okurlar.

Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa “ben oruçluyum! desin (ve ona bulaşmasın)

Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri,orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku (halüf), Allah indinde misk kokusundan daha hoştur.

Nefsim kudretinin elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Ben kendisine babasından ve çocuğundan daha sevgili oluncaya kadar sizden biriniz kamil imanla iman etmiş olmaz.

Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.

Müslüman kardeşine sahtekârlık yapan, ona zarar veren ve ona hile yapan bizden değildir.

Mü’minin saygınlık ve onuru; Allah’ın kendisine verdiğine kanaat edip, insanlardan bir şey beklememesidir.

Münafıklığın alameti üçtür : konuştuğu zaman yalan söyler, vaat ettiği zaman sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.

Müslüman dilinden ve elinden müslümanların güvende olduğu kişidir. Mü’min de insanların malları ve canları hususunda kendisine güvendiği kişidir.

Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.

Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır.

Kalbinden tam bir sadakatle Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in de Allah’ın resûlü olduğuna şehadet eden bir kimseyi Allah, cehennem ateşine haram kılar.

Kıyamet gününde Allah, kullarından birini çağırır, huzurunda durdurarak malının hesabını sorduğu gibi, makamının da hesabını sorar.

Kıyamete yakın Müslümanlar içinde en az bulunacak şey; helal para ile kendisine güvenilecek arkadaştır.

Kim benim sünnetimi diriltirse (ihya eder ve yaşamında tatbik ederse) beni sevmiş olur. Beni seven de benimle beraber cennettedir.

Kim Allah ile kendisinin arasını düzeltir, güzel yaparsa; Allah da onun, insanlarla arasını düzeltir, güzel yapar. Kim iç dünyasını (kalbini, niyetini) düzeltirse, Allah da onun dışını (davranışlarını) düzeltir.

Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur.

Kim gaza yapmadan ve içinde gaza yapma isteğini konuşturmadan ölürse, münafıklıktan bir çeşit üzere olur.

Kim itaatten bir el kadar ayrılırsa, kıyamet gününde Allah’ın huzuruna lehinde hiç bir delili olmadığı halde kavuşur. Kim de boynunda (halifeye) beyat olmadığı halde ölürse cahiliye ölümüyle olmuş olur.

Kim Kadir Gecesi’nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.

Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir.

Kişi arkadaşının dini üzeredir. O halde sizden birisi kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin. Kişi sevdiği ile beraber(haşrolunacaktır)dir.

Kişinin dünya ve ahiretine faydası olmayan şeyleri terk etmesi, İslâm’ının güzelliğinden ileri gelir.

Kim mahlûkun rızasını, Halıkın gazabıyla kazanmaya çalışırsa, Allah-u Teala o mahluku ona musallat eder.

Kim Allah’ı gazaplandırmakla bir güç sahibini(hükümdarı vb) hoşnut ederse, Allah’ın dininden çıkmış olur.

Konstantiniyye ( İstanbul ) bir gün elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onun askeri ne güzel askerdir.

Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.

Kim yalanı ve onunla ameli terketmezse (bilsin ki) onun yiyip içmesini bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur.

Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir.

Kim kendiliğinden kusacak olursa, üzerine kaza gerekmez. Kim de isteyerek kusarsa orucunu kaza etsin.

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun seyabından hiçbir eksilme olmaz.

İçinizde ehli beytimin durumu, Nuh peygamberin gemisine benzer. O gemiye binen kurtulur, binmeyen helak olur.

İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.

İki sesi Allah sevmez: Musibete uğradığında feryat etmeyi ve nimete kavuştuğunda saz çalmayı.

İlim bir hazinedir; anahtarı sormaktır. Allah size rahmet etsin, sorun; çünkü sormakla dört kimse mükâfat alır: Soran, cevap veren, dinleyen ve onları seven.

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

İnsanoğlu Allah’a karşı kurban gününde kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmamıştır.

İnsanlar arasında ara bozma niyeti ile laf götürüp getirmek, insanlara hakaret etmek ve sövmek, kendi ırkını üstün görüp başka milletleri aşağı görmek… İşte bu 3 davranış, cehennemdedir. Bunlar, bir mü’minin ahlakında yer alamaz.

İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, onlar arasında dini konusunda yapılan saldırılara sabırla karşı koyan, kor parçasını avuçlayan gibi olacak.

İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: Utanmadıktan sonra dilediğini yap! sözüdür.

İslam cemaatinden bir karış da olsa ayrılan, boynundan İslam bağını çözmüş demektir.

İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. etmez ise ehli sen olursun.

Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık üzere ölen de bizden (Müslümanlardan) değildir.

Hilâli görünceye kadar oruç tutmayın, yine (müteakip) hilâli görünceye kadar da yemeyin. Bulut araya girerse ayı takdir edin.

Hiçbir mümin diğer bir mümine, onun hidayetni artıran ve onu helak olmaktan koruyan faydalı sözden daha değerli bir hediye vermemiştir.

Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.

Hiçbir farz namazı kasten terk etme. Kim namazı kasten terk ederse, İlahi koruma ve teminattan mahrum kalır.

Herhangi biriniz rüya görmezse üzülmesin. Çünkü ilmin derinliklerine dalan kimse, rüya görme özelliğini kaybeder.

Her sarhoşluk veren şey dinde yasaklanan içki olan hamr grubundandır ve sarhoşluk veren her şey haramdır.

Her kim mescide cemaatle namaz kılmak için gelirse, her gelişi için Allah ona cennette özel bir mükafat hazırlar.

Hasedden kaçının. Çünkü o, ateşin odunu yakıp tükettiği gibi bütün hayırları yer tüketir.

Gerçek Müslüman, odur ki Müslümanlar kendisinin elinden ve dilinden emindir.Gerçek muhacir ise Allah’ın yasaklarını terk eden kimsedir.

Görmediği halde, vaat edilen cennet için, peşin olan şehveti terk eden kimseye ne mutlu.

Gece şu taraftan doğudan gelince, gündüz de şu taraftan batıdan gidince, güneş de batınca oruçlu orucunu açmıştır.

Ekmeğe saygı gösterin. Çünkü Allah onu değerli kılmıştır. Kim ekmeğe değer verirse, Allah da ona değer verir.

Daha vakti var, ilerde yaparım demek, şeytanın mü’minlerin kalplerine bıraktığı bir vesvesedir.

Dört şey peygamberin sünnetlerindendir: haya, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek.

Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri nafile oruç tutup, gecelerini nafile ibadetle geçiren kimse gibidir.

Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez.

Cennet (nefse ağır geldiği için) hoşlanılmayan şeylerle, cehennem de şehvete hitap eden şeylerle kuşatılmıştır.

Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben (Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.

Bana benzemekten en çok uzak olanınız, cimri, ağzı bozuk ve çirkin söz söyleyen kimsedir.

Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. o zaman başkalarının kusurlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını hatırlarsın.

Bilin ki, ümmetimin en kötüleri, kötülüklerinin korkusundan dolayı saygı gösterilen kimselerdir. Şerrinden korkularak saygı gösterilen kimse benden değildir.

Bir şey sattığında, satın aldığında ve alacağını istediğnde kolaylık gösteren kula Allah merhamet etsin.

Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz.

Birinizin yamalı bir elbise giymesi, kendisine güven duyulan bir görünüm vererek bedelini ödeyemeyeceği bir elbise alıp giymesinden daha iyidir.

At yâ Sa’d! Anam babam sana feda olsun. ( Uhud Savaşı sırasında, Müslümanların en büyük okçularından Sa’d bin Ebi Vakkas ‘a.)

Ana ve baba, cennet kapılarının tam ortasıdır. İnsanı cennete ulaştıracak en iyi şey, ana ve babaya iyilik etmektir.

Amellerin en hayırlısı sevdiğini Allah için sevmek buğzettiğine de Allah için buğzetmektir.

Allah’tan başka yardımcısı bulunmayan çaresiz birine zulmedene Allah, şiddetle azap eder.

Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.

Allah’ın kullarından hoşnutluğunun nişanesi, fiyatların düşük, hükümdarın ise adaletli olmasıdır. Allah’ın, onlara gazap etmesinin nişanesi ise, hükümdarın adaletsiz, fiyatların ise yüksek olmasıdır.

Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.

Allah’a isyan olan bir hususta kimseye hiç bir itaat yoktur. İtaat ancak marufta ser’i ölçüler içerisindedir.

Allah (cc)’a iman ettikten sonra en üstün akıl, bir hakkı terk etmeden, halkla geçinebilmektir.

Allah, ümmetimin kalplerindeki kötü arzu ve meyilleri, söz ve fiil haline çıkarmadıkları müddetçe affeder.

Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.

Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.

Ahir zamanda pek az bulunan şey, güvenilecek kardeş ve helal yoldan kazanılan paradır.

Akıllı kişi nefsine hâkim olup ölümden sonrası için iş yapandır. Açız akılsız kişi ise nefsini arzularına tabi kılıp sonrada Allah’a karşı Temennide bulunandır.

Arzusu ve hedefi Allah’tan başka şey olarak sabahlayan Allah(ın kulların)dan değildir. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen de onlardan değildir.

Benim Ehl-i Beyt’imi kendi aranızda, vücuttaki baş ve baştaki iki göz gibi kabul edin. Tabiatıyla Baş, gözler olmadan yolunu bulamaz.

Bela insanın diline bağlıdır. bir kimse bir şeyi yapmam” dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.

Erkek hanımına, hanım da beyine sevgiyle baktıklarında, Cenab-ı Hak ta onlara rahmetle bakar. Şayet erkek, hanımının ellerini ellerine alırsa, her ikisinin de, günahları parmaklarının arasından dökülür gider.

Erdemin en büyüğü, seninle ilişkilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene vermen, sana kötülük edeni bağışlayıp, dost elini uzatmandır.

Emirleriniz hayırlılarınız, zenginleriniz hoşgörülüleriniz, işleriniz aranızda danışmayla olduğunda yerin üstü sizin için yerin altından daha hayırlıdır. Ama emirleriniz serlileriniz, zenginleriniz cimrileriniz, işleriniz kadınlarınızın elinde olduğunda yerin altı sizin için yerin üstünden daha hayırlıdır.

Fuhuş yeryüzünde yaygınlaşınca yer sarsıntıları (depremler) olur. İdareciler halka zulüm ve haksızlık yaptıklarında yağmurlar kesilir (Kuraklık ve kıtlık başlar). İslam toplumunda yaşayan gayr-ı müslimlere verilen sözler (taahhütler) yerine getirilmediğinde de düşman, Müslümanlara galip gelir.

Hangi arkadaş daha üstündür? Diye Resulullah(sav)’a sorulunca şöyle buyurdu: Allah’ı hatırladığında sana yardım eden, Allah’ı unuttuğunda ise sana hatırlatan kimsedir. Halkın en kötüsü kimlerdir? Diye sorduklarında Resulullah(sav) Fesada bulaşan âlimlerdir. buyurdu.

Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.

Hiçbir Müslüman yoktur ki, Allah’a dua etsin de, Allah duasına şu 3 halden biri ile cevap vermesin: Kişi dua ettiğinde, Allah, onun karşılığını dünyada acilen (peşin) verir. Duanın karşılığını ahirete erteler. Yaptığı dua kadar, o kuldan bir dert ve sıkıntıyı giderir. Bu sözü işitince sahabeler sevinç içinde: Öyleyse, bizler çok dua ederiz, dediler. Allah Resulü de şu açıklamayı yaptı: Allah’ın kabul etmesi, sizin duanızdan daha çoktur.

Hz. Aişe (r.ah.) şöyle anlattı: Allah Resulü (a.s.) temizleneceği zaman temizlenmeye, taranacağı zaman taranmaya, ayakkabı giyeceği zaman giymeye muhakkak sağdan başlamayı severdi.

İslam’ın düğmeleri düğme düğme çözülecek (Şeriatın emirleri tek tek terk edilecek). Her düğme çözüldükçe insanlar onu takip eden düğmeyi çözmeye teşebbüs edecekler. Bu çözülen düğmelerin ilki idari konular, sonuncusu da namazdır.

İnsanı helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu.

İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü Lâ ilâhe illallah Allah’tan başka ilah yoktur sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.

İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız.

İbn Ömer’in (r.ahm.) rivayet ettiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.), kardeşine utanma nasihati vermekte olan bir adamı duyunca utanmak imandandır buyurdu.

Kur’an-ı Kerîm’i müslüman nesillere öğretmek, Kur’an’ın korunması konusunda onlara mes’uliyetlerini hissettirmek, ona dil uzatanlara karşı müdafaa görevini yerine getirmek, her müslümanın vazifesidir.

Mü’minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; O’nun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa (musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur.

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.

Sözlerin en doğrusu Allah’ın kitabıdır. Hayat tarzlarının en güzeli Muhammed(s.a.v) in hayat tarzıdır. İşlerin en şerlileri sonradan uyduranlardır. Her sonradan uydurulan şey bid’attır. Her bid’at sapıklıktır ve her sapıklık da Cehennem’dedir.

Şüphesiz ki benden sonra ümmetimden Kur’an-ı Kerim ‘i okuyan bir kısım insanlar olacak. Fakat onların okuduğu boğazlarını geçmeyecek. Onlar tıpkı okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar, sonra da tekrar ona dönmeyecekler. O kimseler, insanların ve hayvanların en şerlileri kötüleridir.

Şu dört şey kime verilirse, dört nimetten mahrum kalmaz: Kendisine mağfiret dilemek (hasleti) verilen, bağışlanmaktan mahrum kalmaz. Şükretmek (hasleti) verilen, nimetin çoğalmasından mahrum olmaz. Tövbe etmek (hasleti) verilen, tövbesinin kabul olunmasından mahrum olmaz . Dua etmek (hali) verilen de icabet edilmekten mahrum olmaz.

Şu 6 şeyi devamlı yapacağınıza dair bana söz verin; ben de cennete gireceğinize kefil olayım: Konuştuğunda hep doğru söyleyin, Söz verdiğinizde hep sözünüzde durun, Size güvenildiğinde bu güveni sakın istismar etmeyin, Namusunuzu titizlikle koruyun, Gözlerinizi haramdan sakının. Haramın her türlüsünden çekinin.

Yıldızlar (denizlerde yolunu kaybedenlerin) boğulmaktan emanda kalmalarına (kurtulmalarına) vesiledir; benim Ehl-i Beyt’im ise ümmetimin ihtilaftan emanda kalmalarına vesiledir. Bu yüzden Arap’tan bir kabile onlarla muhalefet ederse ihtilafa düşer ve şeytanın hizbinde yer alır.

Hakkında Ecka

İlginizi Çekebilir

Alışkanlık Sözleri

Alışkanlık, anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir. Amos Parrish Alışkanlıklar bırakılmazsa, zamanla ihtiyaç haline gelirler. Augustine Alışkanlıklar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.