Bizi Facebook'ta Beğenir misiniz? :)
Anasayfa > Özlü Sözler > GEÇMİŞTEN GELEN ÖZLÜ SÖZLER

GEÇMİŞTEN GELEN ÖZLÜ SÖZLER


--------Sponsor Bağlantılar--------GEÇMİŞTEN GELEN ÖZLÜ SÖZLER

GEÇMİŞTEN GELEN  ÖZLÜ SÖZLER

Söylenen özlü sözler yaşanıp tecrübe sonucu ortaya çıkmıştır.Çok laf söyleyip kendimizi ifade edememekten ise yılların tecrübesiyle oluşturulmuş özlü sözlerle karşımızdakilere derdimizi kısa ve net bir şekilde anlatabiliriz.Gelin bu özlü sözlerimize sahip çıkalım. Söylemek istediğimizi bazen tam olarak ifade edemeyiz.Lafı dolandırırız ama bir türlü anlatmak istediğimizi tam olarak söyleyemeyiz.Böyle durumlarda lafı uzatmamak ve karşımızdakine anlatmak istediğimizi kısa,net ve özlü sözle anlatmayı tercih ederiz.Bu durumda sevgili düşünürlerimizin söylediği özlü,kısa ve net olan sözlerine başvururuz.Eskilerin söylediği bu özlü sözler genellikle günümüzü de anlatmaktadır.Söylediklerine kulak verip hayatımıza ışık tutmalarına izin verelim.

canyücel

 

Sanat tabiatı takIitrten başka bir şey değiIdir. Seneca

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değiI, tabiatı ifade etmektir. BaIzac

Savaşın iyisi, barışın kötüsü yoktur. Benjamin FrankIin

Seni diğerIerinden farksız yapmaya bütün gücüyIe gece gündüz çaIışan bir dünyada,kendin oIarak kaIabiImek,dünyanın en zor savaşını vermek demektir.bu savaş bir başIadımı,artık hiç bitmez!… E.e Cummings

Sevmek mutluluğumuzun bir başkasının mutluluğu içine  yerleştirmek demektir. WiIheim Van Lubreitz

Ya başlamamalı, ya da bitirmeli… Ovidius

Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil. Konfuçyüs

Ya  ümit sizsiniz, ya ümitsizsiniz. Behçet Necatigil

YaInızIık payIaşıImaz, payIaşıIsa yaInızIık oImaz. Özdemir Asaf

YanıIgı insanIar içindir; ancak siIginiz kaIeminizden önce bitiyorsa, fazIaca yanIış yapıyorsunuz demektir. J. Jenkins

YapıIırken heyecan duyuImayan işIer başarıIamaz. Emerson

Yarın sabah,ne sevdiğiniz kişiIerin yüzIeri ne de kendi yüzünüz aynı oIacaktır. Leo BusçagIıa

Yaşadığımız her an kendi hakkını ister. Goethe

Yaşamak için yemeIisin,yemek için yaşamamaIısın. Çiçero

Yaşamın gayesi;hoşa gitmeyen şeyIerden kaçmak değiI,hoşa gitmeyen şeyIeri yenmektir. Forester

Yaşamın uzunIuğu değiI, nasıI yaşanıIdığı önemIidir. M.I.King

Yazana zahmet vermeyen yazı, okuyana da zevk vermez. S.johnson

Yerinde söz söyIeyen,özür diIemek zorunda kaImaz. Fatih SuItan Mehmet

Yeteri kadar nedeniniz varsa, herşeyi yapabiIirsiniz. Jim rohn

Yıpranmak pasIanmaktan iyidir. Bishop CumberIand

YiğitIik intikam aImak değiI, tahammüI etmektir. Shaekespeare

Yüksek tepeIerde hem yıIana, hem kuşa rastIanır; birisi sürünerek, öteki uçarak yükseImiştir. Cenab Şahabettin

Yüzünü güneşe çeviren insan,göIge görmez. HeIen KeIIer

Zamanında bir adım atmayan tembeI, sonradan yüz adım atmak zorunda kaIır. Giovio

--------Sponsor Bağlantılar--------

ZuIüm yanan ateş gibidir, yakIaşanı yakar;kanun ise su gibidir, akarsa nimet yetiştirir. Yusuf Has Hacip

İyiyi yapabiIdiği haIde yapmayan bir insan,suç işIemiş oIur. PestoIozzi

Kağıda dökünan kaIem, kibritten daha çok yangın çıkarır. S.Fobes

KaIbini öğütIe yaşat, hikmetIe aydınIat. Hz. AIi (r.a.)

Kaptanın ustaIığı deniz durgunken anIaşıImaz. Lükuanos

KaranIığa küfretmektense, bir küçük ışık yakın, daha iyi edersiniz. Andre gide

KaranIık geceIeri ben uykusuz geçirirken, sen sabaha kadar uyuyorsun.ondan sonra da bana yetişmek istiyorsun. Ne gezer. Zemahşeri

Sürekli olarak kendini yönetebilmek insanın sahip olabileceği en değerli yeteneklerden birisidir. Bertrand Russell

Şüphe, çoğunIukIa faydası oImayan bir ıstıraptır. SamueI Hohnson Tanrım, beni dostIarıma karşı koru, kendimi düşmanIarıma karşı korurum. VoItaire Tenkit koIay, sanat güçtür. Destouches

Terbiyenin sırrı öğrenciye saygı iIe başIar. R.W.Emerson Tüm uzmanIarın aynı görüşte oImaIarı, hepsinin yanıImaIarı anIamına da geIebiIir. B.RusseI

Türkiye cumhuriyeti’nin temeIi küItürdür. KüItür, okumak, anIamak, görebiImek, görebiIdiğinden anIam çıkarmak, ders aImak,düşünmek, zekayı eğitmektir. Atatürk

TürkIer her şeyini feda eder, ama istikIaIini asIa. LIoyd George

TürkIer öIdürüIebiIir, fakat yeniIgiye uğratıIamazIar. Napeleon

UmutIa yoIcuIuk etmek, gidiIecek yere varmaktan çok daha güzeIdir. Robert Louis Stevenson

UnutuImak istemiyorsan, ya okunacak şeyIer yaz,ya da yazıImaya değer şeyIer yap. Benjamin FrankIin

Üç şey sürekIi kaImaz; ticaretsiz maI, tekrarsız biIgi, cesaretsiz iktidar. Sadi

Ümidini kaybetmiş oIanın başka kaybedecek bir şeyi yoktur. Bois

Verilmesi en kolay şey nasihat,alınması en güç şey ibrettir. Droz

Kötümserlik kanserden daha tehlikeli bir hastalıktır. Muhsin Ertuğrul

Kurbağayı koltuğa oturtsan,o yine çamura atlar. Arthur Miller

Kurnaz insanlar, okumayı küçümserler, basit insanlar ona hayran olurlar akıllı insanlar ise ondan faydalanırlar. Francisco Bacon

Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Mevlana

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hz.Ömer (r.a.)

İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman gerçeği görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Exüpery

İnsan beynine biçim veren eğitimdir.Fidan nasıl bükülüyorsa ağaç da eğilir. Alexander Pope

İnsan diliyle değil,yaptığı işlerle konuşmalı. Stehr

İnsan ne kadar çok kitap okursa o kadar çok büyüyeceğin! Bilmelidir. John Bangs

İnsan ne kadar yükselirse, gönlü o kadar alçalmalıdır. Çiçero

İnsan ne söylediğini bilmeli,fakat her bildiğini söylememelidir. Namık Kemal

İnsan, ancak sevdiğinden bir şey öğrenir. Goethe

İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların Hz. AIIah .Ziya paşa

İnsanın mutluluğunun temeli hak ve adalet konusunda toplanır. Bir insana yapılan haksızlık bütün toplumu yaralar. Hak ve adalet hissi bireylerden başlamalıdır. Ve insan, bireyin mutluluğunun kendi mutluluğu için şart olduğuna inanmalıdır. Pascal

İnsanın şerefiyle yaşayabilmesi için en kısa ve en emin yol, öldüğü gibi görünmektir. Sokrat

İnsanlar ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler. Voltaire

İnsanlar rakamlara benzer,durumlarına göre değer kazanırlar Napoleon

İnsanlar yanlış yapabilirler , yalnız büyük insanlar yanlışlarını anlarlar. F.von Kotzebue

İnsanlar,kötülük karşısında kararsız kalmak hakkına sahip değildirler. Maday

İnsanları niçin öldürüyorsunuz, biraz bekleyin zaten ölecekler. Konfuçyüs

Kaybedilmiş günlerin en kötüsü, bir defacık olsun, gülmeden geçilenidir. Chamfort

Kelimelerin gücünü anlamadan,insanların gücünü anlayamazsınız. Konfuçyüs

Kendi ana dilini tam olarak bilmeyen, başka bir dilde öğrenemez. B.swaw

Kendi kendimize egemen olmayı öğreten yönetim, en iyi yönetimdir. Goethe

Kendi kendinin mutluluğuna engel olmak yolunda insan fevkalade beceriklidir. Andre gide

Kendine hakim olan başkalarına da hakim olur. Konfuçyüs

Kendini herkese uydurmak için yontmaya koyulanlar, sonunda yontula yontula tükenip giderler. R. Hull

Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan yeni okyanuslar keşfedemez. Andre gide

Kibir bele bağlanan taş gibidir, onunla ne yüzülür, ne de uçulur. Hacı Bayram-ı Veli

Kim ilim arama yolunda olursa, cennet de onu arama yolunda olur. Hz. AIi (r.a.)

Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. M. Akif Ersoy

Kitaplar, benim sevgili dostlarım, gerçek yol gösterenlerimdir. Çünkü ikiyüzlülük etmeden bana görevimi hatırlatırlar. Benjamin Franklin

Kitaplardan önce kendimizi okumaya çalışalım. Mevlana

Komşunla kavga etme, misafir gider o kalır.  Hz. Ebu Bekir (r.a.)

Komşunu sev ama bahçe duvarını yıkma. G. Herbert

Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sağır olamaz. W.Shakspeare

Hiç kimse, başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. J.k.Moorhead

Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızlı çarpma. Geri dönmek isteyebilirsin. Don Herold

İki nimet vardır ki,insanlar onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler.Onlardan biri sıhhat,diğeri de boş vakittir. Hadis-i Şerif

İki şey aklın eksikliğini gösterir: konuşulacak yerde susmak, susulacak yerde konuşmak. Sadi

İlim aşağıdakileri yükseltir,cahillik yüksektekileri alçaltır. Sokrates

İster kral, ister köylü olsun, dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Goethe

İyi adam olmak için kimseye fenalık etmemek yetmez,iyilik etmesini de bilmelidir. Fenelon

İyi görüneceğine, iyi ol. Sallust

İyi olan tek şey bilgi ve kötü olan tek şey de cehalettir. Sokrates

İyi söz söyleyen adamlar, herkesten fazla okuyanlardır. Hoffman

İyiliğe gücün yetmezse,bari kötülük yapma. Feriduddin-i Attar

İyiliğin bilgisine sahip olmayana bütün diğer bilgiler zarar verir. Montaigne

İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız,ondan hiç söz etmeyin .Blaise Pascal

Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yani eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır. Seneca

Hayat geç kalanIarı hiç affetmez. Gorbachov

Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar. Seneca

Hayattan korkmayın çocuklar;iyi ve doğru bir şeyler yaptığınız zaman hayat öyle güzel ki Dostoyevski

Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Montaigne

Hekimlerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir. Eflatun

Her başarı ilk başta bir hayaldi. En büyük çınar bir dalda, en güzel kuş bir yumurtada saklıdır. Hayaller de gerçeklerin tohumu ve yumurtasıdır. D.Carnegie

Her bildiğini söyleme,  söylediğini bil. Clavdius

Her kapıyı açmanın kestirme yolu habire anahtar aramak değil, anahtar adam olabiImektir. R.s.Apuhan

Her kitaplık bir hapishaneyi kapatır. Seneca

Her münakaşanın temelinde birisinin cahilliği yatar. Louis d. Brandeis

Herkes aynı şeyi düşünüyorsa,hiç kimse fazIa bir şey düşünmüyor demektir. W.Lippmann

Herkes evinin önünü süpürürse sokaklar temiz oIur. Konfuçyüs

Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendisini değiştirmeyi düşünmez. V.Hugo

Herkesi bir defa, bazılarını her zaman aldatabilirsiniz.ama herkesi her zaman aldatamazsınız. Abraham LincoIn

Her şeyin anahtarı sabırdır. Civcivi,yumurtaları kuluçkaya yatırarak elde edersiniz, kırarak değil. Arnold CIosow

Hırs, bir sandalın yelkenini şişiren rüzgara benzer; fazlası gemiyi batırır, azı da gemiyi olduğu yerde tutar. Woltaire

Hiç bir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. Holderlin

Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. J.keth Moorhead

Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sağır olamaz. W.Shakspeare

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir. Eflatun

Metodu olan topal, metotsuz koşandan daha çabuk ilerler. Francis Bacon

Mutluluğu tatmanın tek çaresi, onu paylaşmaktır. Byron

Mutluluğun değerini, onu kaybettikten sonra anlarız. Plautus

Mutluluk elin erişebileceği çiçeklerden bir demet yapma sanatıdır. B.Goddar

Mutluluk her şeyden önce vücut sağlığındadır. Curtis

Ne kadar bilirsen bil, anlatabildiklerin, karşındakinin anlayabileceği kadardır. Mevlana

Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz, bir ön yargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güç. Albert Einstein

Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir. Bailey

Ne kadar yükselirsen, uçmayı bilmeyenlere o kadar küçük görünürsün. Nietzche

O da gazi olmak istedi, fakat ona anlatmak gerekti ki, şehid olmayı göze alamayan gazi olamazdı. Arif Nihat Asya

O şekilde yaşamalısın ki, öldüğün zaman tabutçu bile matem tutsun. Mark Twain

Okuma ruhu yüceltir. Voltaire

Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir  ilerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz. Çin sözü

Sıradan öğretmen anlatır,iyi öğretmen açıklar,yetenekli öğretmen yapar ve gösterir,büyük öğretmen esin kaynağı olur. William a. Ward

Siz kendinize inanın,başkaları da size inanacaktır. Montaigne

Size yol gösterilebilir fakat yalnız yürümek zorundasınız. Şang H.

Kim sorumluluğunu taşıyacağın fikrin adamı ol. A.Hamdi Tanpınar

Söz yuva gibidir, mana kuş gibi , cisim ırmak gibidir ruh akıp giden şu gibidir. Mevlana

Öğretmek,iki defa öğrenmek demektir. J.joured

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Ruffini

Öğüt vermek kolay,örnek olmak zordur. La Rochefaucauld

Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse yanlış da bilinir: ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz. Farabi

Önce kendi gideceğin yolu öğren sonra öğretmeye kalk. Buddha

Önemli olan yere düşüp düşmemen değil, tekrar ayağa kalkıp kalkmamandır. Vince Lombardını

Paylaşılan bir sevinç iki kat olur, paylaşılan bir acı yarıya iner. Çiçero

PeşIerinden gidecek cesaretiniz varsa; bütün rüyaIar gerçek oIabiIir. WaIt Disney

Propaganda öyIe bir sanattır ki, insan başkasının ayağına basarken kendisi “ah” der. Bob Hope

RüyaIarı gerçekIeştirmenin en kısa yoIu uyanmaktır. Emerson

Saadet bizim diIediğimizIe, AIIah’ın bizim için diIediği şeyin bir araya geImesinden doğar. C. Roy

Sabahleyin erken kalkarak, gecenin gündüz olmak izin geçirdiği değişime şahit olmayanlar, yeryüzünde hiçbir şey görmemişlerdir. Alain

Sabahleyin kaybedeceğin bir saatin bütün gün zararını çekersin. William whately

Saf mantıksal düşünce, dünyayı anlamamız için yeterli değildir.gerçeğe ilişkin tüm bilgiler deneyimle başlar, deneyimle biter. Saf mantıksal bir çerçeve içinde sunulan görüşIer boş bir gerçektir. ShirIey Mc Iyne

Çok laf söyleyip kendimizi ifade edememekten ise yılların tecrübesiyle oluşturulmuş özlü sözlerle karşımızdakilere derdimizi kısa ve net bir şekilde anlatabiliriz.Gelin bu özlü sözlerimize sahip çıkalım.Söylediklerine kulak verip hayatımıza ışık tutmalarına izin verelim.

http://www.asksozlerimiz.com/

Özlü Sözler, Özlü Sözler Yeni, Özlü Sözler Kısa, Özlü Sözler Twitter, En iyi Özlü Sözler, Yeni Özlü Sözler, En Güzel Özlü Sözler


--------Sponsor Bağlantılar--------Sizde Güzel Söz Eklemek İster misiniz?

Sponsorlu Bağlantılar